Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Tadsjikere samlet til fredagsbønn i moskeen. Størstedelen av befolkningen i Sentral-Asia er muslimer.

Foto: Tadsjikere samlet til fredagsbønn i moskeen. Størstedelen av befolkningen i Sentral-Asia er muslimer.

En utfordring til innsats

12. mai 2015. Tekst: Bernt G. Olsen. Foto: Dag K. Smemo

Helt siden tidlig på 90-tallet har vi i Norge vært med på å etablere bibelselskaper i Sentral-Asia. Arbeidet har båret frukter, og mange har kommet til tro. Samtidig har vi møtt både motstand og tilbakeslag. Sentral-Asia utfordrer oss fremdeles til innsats.

«Hos oss er en bibel mer verd enn sin vekt i gull» sa en pastor til en våre medarbeidere. Vi får stadig rapporter om razziaer mot kirker og bibler som blir beslaglagt. Likevel er bibelselskapet lovlig registrert og har tillatelse til å selge bibler. Jeg har møtt flere pastorer som sier det er et under at det finnes et bibelselskap i landet deres og at de kan få bibler levert på sitt eget språk.

Sentral-Asia har en lang historie. Gjennom århundrer la Russland under seg flere gamle kongedømmer i Sentral-Asia. Disse ble siden organisert som republikker med delvis selvstyre. Da Sovjetunionen brøt sammen i 1990, fikk de sin selvstendighet.

I kommunisttiden var all religionsutøvelse sterkt begrenset. Dette var vanskelig for både muslimer og kristne. Men da friheten kom, ble det sterk vekst i de kristne kirkene. Det ble også mange kristne blant de lokale folkeslagene, ikke bare blant dem med russisk bakgrunn.

Russerne, som før dominerte kirkene, blir stadig færre. Men når russerne drar, tappes også menighetene for medlemmer og ledere. Tilbake står nye menigheter som sårt trenger opplæring. Ikke minst har de et stort behov for bibler. Men dette er ikke enkelt: Både oversettelse og distribusjon av bibler på lokale språk har vist seg å være vanskelig eller umulig.

De siste 25 årene har vi samtidig sett en muslimsk bevisstgjøring: Enkelte gulfstater har brukt store ressurser på å bygge koranskoler og moskeer her. Landene i Sentral-Asia er forståelig nok redde for radikal islam, slik vi ser den i Midtøsten i dag. Derfor legger de sterke begrensninger på hva de tillater av religiøs forkynnelse og litteratur.

Selv om myndighetene ikke er redde for de kristne, har dette gjort det vanskelig å registrere nye menigheter. Men som vi har sett andre steder, har begrensningene ofte motsatt effekt. Selv om mange kirker som ble etablert på 90-tallet er stengt, kommer de kristne sammen i hjemmene. På underfullt vis kommer nye mennesker til tro, og på steder hvor det før ikke var kristne, dukker det opp nye grupper.

I disse landene er hovedregelen at hvis du har russiske røtter, er du kristen, men hvis du er fra de lokale folkeslagene, regnes du som muslim. Mange regner seg som muslimer selv om de aldri har vært i en moske. Derfor kan det være svært provoserende når noen i et lokalsamfunn blir kristen og gjør sin nye tro kjent.

Shukrat leder arbeidet med å etablere et bibelselskap i Tadsjikistan. Historier som hans er det mange av - ofte mye mer dramatiske enn denne: Han ble kristen som ung gutt, og onkelen som da var familiens overhode, sperret ham inne i to uker mens han fikk juling hver dag. Men hans nye tro holdt ut slagene. Shukrat leder i dag en menighet i Dusjanbe ved siden av arbeidet i bibelselskapet. Du kan lese mer om Shukrat på side 16–17 i dette bladet.

I en tid da islam er på frammarsj, er det viktigere enn noen gang å gi de kristne i Sentral-Asia vår støtte - og det som er mer verd enn gull: sin egen bibel.

– Det er stort behov for bibler

– De siste 15 årene har det nesten ikke kommet inn bibler til Sentral-Asia, men nå ser vi en mulighet til å øke importen av både bibler og barnebibler. Det er stort behov for bibler, og ikke minst barnebibler; omkring 30 prosent av befolkningen i disse landene er under 15 år.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO