Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Folk strømmer til kirkene i Ukraina

Foto: Folk strømmer til kirkene i Ukraina

Fulle kirker i Ukraina

12. mai 2015. Bernt G. Olsen

Over hele Ukraina rapporteres det om fulle kirker, overalt og hele tiden. I krisetider er det ekstra mange som søker til kirkene. Det ser vi også på etterspørselen etter bibler.

Bernt Greger Olsen
Bernt Greger Olsen

Jeg har i år feiret påske to ganger. Først i Norge og så, en uke senere, i byen Lviv helt vest i Ukraina. De østlige kirkene aksepterte aldri Pave Gregorius’ beslutning om å endre kalenderen og følger fremdeles den gamle julianske kalenderen. Derfor feires både jul og påske forskjellig i øst og vest.

Kristus er oppstanden! Det er hilsenen alle gir hverandre i denne delen av verden i 40 dager etter påske. Det brukes på samme måte som vi sier «god dag»! Er det mulig å gi hverandre en bedre hilsen? For meg er det mest spesielle at denne hilsenen overlevde mange års ateistisk styre, hvor religion stort sett var forbudt.

Denne delen av Ukraina har gått frem og tilbake mellom ulike makthavere gjennom historien. I 1772 ble den en del av Østerrike-Ungarn, i 1918 ble den en del av Polen og fra 1939 en del av Sovjetunionen. Nå er dette Ukrainas bibelbelte, og bare denne byen har 120 meget aktive kirker.

Langfredag besøkte jeg en kirke i en mindre by vest for Lviv. Pateren jeg snakket med fortalte at det var nærmere 40 000 mennesker innom kirken i løpet av påskeuken, mot normalt ca. 7 000 en vanlig uke. Her har påsken enda sterkere tradisjon enn julen har hos oss.

Da er det mulig å forstå hvorfor etterspørselen etter bibler er så sterk i Ukraina - aller mest i denne vestlige delen av landet. Og her skal de aller fleste ha en ukrainsk, ikke en russisk bibel.