Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Skiltet på 10 x 5 meter viser boken om Bergprekenen, teksten «Bestill nå: Ord som forandret verden» og telefonnummeret til Bibelselskapet i Egypt.

Foto: Skiltet på 10 x 5 meter viser boken om Bergprekenen, teksten «Bestill nå: Ord som forandret verden» og telefonnummeret til Bibelselskapet i Egypt.

Gjør Bibelen synlig i Egypt

16. november 2015. Tekst og foto: Det egyptiske bibelselskap

«Hvorfor blir ikke Bergprekenen undervist i skolene? Hvorfor må ikke alle barn lære dette?» Det var spørsmålet som ble reist av Ibrahim Eissa i sitt populære TV-show i Egypt.

Eissa sa at Bergprekenen er en av de største religiøse tekster som finnes, med «visdom, dybde og lys». Slik barn lærer deler av Koranen i skolen, burde de også lære deler av Bibelen, sa han.

Gjennom årene har enkelte muslimske ledere i Egypt sagt at Bergprekenen inneholder noen av de høyeste religiøse prinsipper som noensinne er skrevet. Bergprekenen har vært en viktig tekst for å nå ut til alle egyptere og introdusere dem for Jesu lære i Bibelen.

Nå har Bibelselskapet i Egypt gitt ut Bergprekenen i en bok med vakker, arabisk kalligrafi. Boken har tittelen «Ord som forandret verden». Den blir presentert på to reklametavler på 10 x 5 meter langs den travle motorveien mellom Alexandria og Kairo. Skiltet sier ganske enkelt: «Bestill nå: Ord som forandret verden» og viser det femsifrede telefonnummeret til Bibelselskapet i Egypt.

Slike reklametavler gjør mer enn bare å annonsere et produkt. De gjør Bibelen mer tilgjengelig for alle. De setter mot i kristne som føler seg marginalisert og under press. De sier at troen er ikke noe å skamme seg over og at det er frihet til å forkynne din identitet med stolthet - også i det offentlige rom.