Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Kirkevekst: Stadig flere går til kirke på Cuba. Nå mangler det bibler.

Foto: Kirkevekst: Stadig flere går til kirke på Cuba. Nå mangler det bibler.

Prekær bibelmangel på Cuba

23. juni 2015.

Cuba har den sterkeste kirkeveksten i Latin-Amerika. Enkelte kirker rapporterer om at antallet gudstjenestedeltakere er mange ganger så høyt som medlemstallet. Tørsten etter Guds Ord merkes særlig for Alain Montano, lederen for Bibelkommisjonen i Havanna.

Bibelkommisjonen er den cubanske parallellen til Bibelselskapet i Norge. Mens Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen sitter i samtale med Alain Montano stikker en kar hodet sitt inn gjennom døren.

– Vi har et umiddelbart behov for 2500 bibler, og da teller vi ikke med alle vi har vært i kontakt med, sier Fransisco Martinez C. som leder et av kirkesamfunnene på øya. Han er her sammen med Julio Santane C. som er pastor i en lokal kirke i Havanna og kirkens lokale representant.

– Vår kirke har 8000 døpte medlemmer, men hele 30 000 kommer til gudstjenestene, forteller de.

Sammenlignet med andre land er dette uvanlig, men ganske typisk for Cuba med den sterke kirkeveksten.

Kvalitetsbibler
Som leder for bibelkommisjonen har Alain Montano den vanskelige oppgaven å fordele alt for få bibler. Etter Bibeldagen og aksjonen «En million bibler til Cuba» kom det inn mange bibler, men fortsatt er det langt igjen.

– Vi trenger gode bibler. På grunn av varmen og luftfuktigheten ødelegges bøker raskt i vårt klima - særlig biblene, for de brukes så mye, sier Fransisco.

Det er nettopp kvalitetsbibler det er samlet inn til i Norge.

– De er trykket på samme type papir som er vanlig i gode bibler i Norge og har omtrent samme holdbarhet her som hjemme. Likevel slites de ut etter noen år, fordi de brukes så mye, forteller Bernt G. Olsen.

Størst behov i øst
Fransisco bekrefter det vi har hørt tidligere. Det er særlig i det de kaller for orienten - områdene helt øst på Cuba, lengst i fra hovedstaden Havanna, bibelmangelen er størst.

– Kirkene vokser mest i øst. Samtidig gjør mangelen på transport det vanskelig å nå utkantene, forteller han. Fransisco representerer en typisk cubansk kirke. De har bare tre kirkebygg, men samles i hundrevis av private hus over hele Cuba - som de kaller prekensteder.
– Det er private hjem, som regel huset til lederen eller noen ganger et av kirkemedlemmenes hus hvis det er større.

– Selvsagt er det krevende, det går hardt ut over privatlivet. Her på Cuba er det ikke som hos dere hvor det er kontortid. Nei, her kommer folk til alle tider og det kan bli lite plass til privatlivet, forklarer Fransisco.

Likevel betaler de denne prisen, fordi det er så viktig å nå ut med evangeliet.

Bibler og hjelpemateriell
Dette gjør at det både er behov for og plass til mange ledere, og de trenger alle former for hjelpemateriell for å forstå Bibelen bedre - de trenger bibelordbøker og oppslagsverk Og med alle barna trenger de i hvert fall noen barnebibler til hjelp på søndagsskolen.

– Vi mangler det meste og samtidig har vi ikke penger til selv å betale for det biblene virkelig koster. Til det trenger vi hjelp utenfra, forteller Fransisco.

Vil du være med å støtte bibelarbeidet på Cuba?

Klikk her

eller send sms BIBEL CUBA til 2468 og du gir kr. 151,- (nok til 5 bibler)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO