Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Hvert eneste cubanske barn som ikke kjenner Jesus og ikke har en bibel, er grunn god nok til å fortsette å be om bibler til Cuba.

Foto: Hvert eneste cubanske barn som ikke kjenner Jesus og ikke har en bibel, er grunn god nok til å fortsette å be om bibler til Cuba.

Bibler til barn på Cuba

26. april 2016. Tekst og foto: Alain Montano, Bibelkommisjonen på Cuba

«Det største er å se når barna kommer hjem til familien med en bibel i hendene. En bibel som er deres egen, men som kommer til å bli lest av alle rundt dem» skriver Alain Montano, generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba.

I et land der befolkningen stadig blir eldre og fødselsraten er lav, er barn en dyrebar skatt. På Cuba har barn alltid blitt betraktet som «verdens håp». De er en del av det daglige livet til hver cubaner, som barn, barnebarn, nevøer, søskenbarn, naboer ... våre egne eller andres.

Jesus viet barna stor oppmerksomhet. Kirkene på Cuba er trofaste mot Jesu eksempel og har gitt barna en spesiell plass. Hos oss er ikke barna bare passive mottakere, men aktive forkynnere av evangeliet. Du ser dem delta i søndagsskolen, sommerleirer og andre aktiviteter som er organisert for dem, men også i tilbedelse og bibelstudium i kirker, husmenigheter og bønnegrupper.

De tar del i skuespill, dans og kor, og du kan se dem forkynne i kirkene og på gatene. Mange barn bringer budskapet om Jesus til hjemmet sitt og presentere det for familien sin. De klarer å dele budskapet om Jesus på den mest enkle og naturlige måte.

For Bibelkommisjonen er barn mer enn et publikum vi skal nå eller et prosjekt vi skal gjennomføre: De er vårt håp, de er arvinger til riket og er en del av vårt daglige arbeid. Også de skal få bibler og materiell av høyeste kvalitet.

Når vi har besøk av kolleger fra andre bibelselskaper, tar vi dem med så de får møte barna ansikt til ansikt. Noen ganger trenger barna en tolk for å få vite hvor disse vennene kommer fra og hva de snakker om. Men så, når det er tid for utdeling av bibler, er det ingen språkbarrierer lenger – da kan de se gleden og smilene i ansiktene til barna. Da er det vanskelig å være stille! Noen hopper, andre løfter hendene for å tiltrekke seg oppmerksomhet, de jubler og roper ut «Se!», «Så fint!», «Jeg elsker deg!», «Her, her!» og «Meg!». Og så poserer de gjerne for et bilde som kanskje blir delt i et blad i et fjernt land.

Men det største er å se når barna kommer hjem til familien med en bibel i hendene. En bibel som er deres egen, men som kommer til å bli lest av alle rundt dem. Hvert eneste cubanske barn som ikke kjenner Jesus og ikke har en bibel, er grunn god nok til å fortsette å be om bibler til Cuba; ikke bare for voksne, men også for disse små ambassadørene for Guds rike, de som er morgendagens kirke – og morgendagens Cuba!

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO