Gå til innhold

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.

Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia.

Foto: Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia.

Bibeldagen

12. januar 2017.

Bibeldagen er den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden. På Bibeldagen setter mange norske menigheter Bibelen i sentrum, og vi gleder oss over at vi har den på vårt eget språk.

Samtidig vender vi blikket ut mot mennesker i andre land. Å ha sin egen bibel er ingen selvfølge mange steder i verden. Derfor gir mange menigheter et takkoffer til bibelarbeidet i andre land på Bibeldagen.

Bibeldagen 2017 blir feiret 11./12. februar. De innsamlede midlene går til bibelarbeidet i Sentral-Asia:

  • Bibler, nytestamenter og bibeldeler til barn og voksne (på bl.a. usbekisk, kasakhisk, kirgisisk, aseri og tadsjikisk)
  • Oversettelse av Bibelen til kirgisisk
  • Bibeldeler i stor skrift til eldre
  • Å gjøre Bibelen tilgjengelig på internett

Bla deg fram til mer informasjon nedenfor, eller les mer på www.bibeldagen.no

Tilbake til innholdsoversikten