Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Sentral-Asia er et lappeteppe av ulike etniske grupper. (Foto: Yurii Petrenko)

Foto: Sentral-Asia er et lappeteppe av ulike etniske grupper. (Foto: Yurii Petrenko)

– Vårt privilegium er at vi arbeider åpent

12. januar 2017. Tekst: Bernt G. Olsen | Foto: Yurii Petrenko

Bibelselskapet arbeider alltid åpent og med offentlig godkjenning. Slik er det også i Sentra-Asia, selv om landene her fører streng kontroll med religiøse organisasjoner.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1990, var ingen forberedt på det som skulle skje. Men det var ingen vei tilbake: Sovjetunionen ble snart til fjorten selvstendige stater.

Det vi definerer som Sentral-Asia, er de tidligere muslimske områdene sør for Russland som i dag heter Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Tadsjikistan. I tillegg regner vi også Aserbajdsjan som en del av Sentral-Asia, selv om landet ligger i Europa.

Ulike etniske grupper

Foto: Bernt G. Olsen
Foto: Bernt G. Olsen

Sentral-Asia er et lappeteppe av ulike etniske grupper. Noen av grensene mellom dem er uklare, og dette skaper til dels farlige konflikter. Alle landene har fått sitt navn etter det dominerende folkeslaget. For eksempel domineres Kasakhstan av kasakhere. Men alle landene har et større eller mindre innslag av andre etniske grupper.

I Sentral-Asia finner vi både koreanere, uigurer, kurdere og selvsagt russere. Også andre grupper er til stede, for eksempel romfolket, mens de fleste jøder, som tradisjonelt drev forretninger langs Silkeveien, i dag har forlatt regionen.

Fra undertrykkelse til åpenhet

Sovjetunionens harde undertrykkelse av religion ble erstattet med åpenhet på begynnelsen av 1990-tallet. Det gjorde at mange strømmet til de få moskeene som fantes, da det igjen var mulig å samles fritt om sin religion.

Dette ble raskt utnyttet av grupper lenger vest som startet en stor muslimsk misjonsvirksomhet. I hele regionen har islam befestet sin stilling. Dette har skjedd med hjelp, ikke minst økonomisk, fra andre muslimske land, som Tyrkia og Gulf-statene.

Radikale grupper

Tidlig begynte også radikale islamske grupper å etablere seg. Dette førte til konfrontasjoner med nasjonale myndigheter, og disse følte seg truet. Alle landene i regionen har sekulære styresett, med et skarpt skille mellom stat og religion.

Konfrontasjonen førte til at radikale muslimske grupper ble forbudt, og det ble innført streng kontroll med religiøse organisasjoner. Dette rammet også de kristne, selv om de aldri hadde vært del av noe opprør mot myndighetene.

Dette er bakgrunnen for at kristne, både kirker og enkeltpersoner, hevder at de blir forfulgt og nektet retten til fri religionsutøvelse. Kirker blir nektet offentlig registrering, hjem blir ransaket på jakt etter ulovlig litteratur, og en rekke pastorer har blitt idømt bøter og fengselsstraffer.

Kirkene vokser

På tross av dette fortsetter kirkene å vokse, mange steder som uregistrerte menigheter eller som husmenigheter som samles i hemmelighet. Men det er store forskjeller mellom landene i regionen. Bibelselskapets privilegium er at vi arbeider helt åpent, og alltid etter godkjenning fra myndighetene. Noen ganger setter dette begrensinger for hvor mange bibler vi kan distribuere, og på hvilke språk dette kan skje.

Samtidig gir det de kristne som får disse biblene, en viktig trygghet: De kan vite at dette er lovlig importerte bøker som myndighetene ikke kan reagere mot. På Bibeldagen 2017 kan vi hjelpe de kristne i Sentral-Asia å få lovlig importerte bibler på deres eget språk.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO