Gå til innhold

13 Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand!

I en utrolig fart forsvinner rullene med bibelpapir, betalt av norske givere, inn i trykkemaskinene og kommer ut som ferdige bibler.

Foto: I en utrolig fart forsvinner rullene med bibelpapir, betalt av norske givere, inn i trykkemaskinene og kommer ut som ferdige bibler.

Bibelunderet i Nanjing

09. mars 2017. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

Hvem skulle for tretti år siden ha trodd at verdens største bibeltrykkeri skulle reise seg innenfor Kinas grenser, med myndighetenes tillatelse? I dag er denne drømmen blitt realitet i Nanjing.

Biskop Ting Kuang Hsun (1914-2012) var leder for den kinesiske Tre Selv-kirken fra 1980 til 1997. Han formulerte denne drømmen for bibelspredning i Kina:

At det kinesiske folket selv skulle trykke kinesiske bibler til den kinesiske kirken.

I dag er drømmen blitt realitet. Hvert år kjøres flere millioner bibler ut fra portene ved det store bibeltrykkeriet i Nanjing, flere enn noen kunne drømme om å smugle inn i landet for tretti år siden. 14.oktober 1987 kom den første bibelen ut fra samlebåndet i Nanjing, og allerede to år senere ble den første millionen passert. For fem år siden passerte trykkeriet 100-millionersmerket, og sist sommer kunne en feire at bibel nummer 150 000 000 ble pakket ned og sendt ut til kirkene.

– Av disse har 74 millioner gått ut til kirkene i Kina, mens 76 millioner er trykt på oppdrag fra andre bibelselskaper i regionen, sier Kua Wee Seng i Bibelselskapet.

– De 74 millioner biblene til Kina er trykt på ti ulike språk og i en mengde utgaver og størrelser.

Ut over landet har kirken 77 regionale sentre som biblene distribueres ut fra. 48 varebiler kjører eskene med bibler ut over landet. Hele 60 000 kirker skal forsynes med bibler, både i små landsbyer og i enorme millionbyer. Hele 160 byer i Kina har mer enn en million innbyggere, og kirkene vokser fremdeles raskt. Behovet for bibler i det folkerike landet er stort!

– Ingen vet hvor mange kristne det er i Kina, sier Kua Wee Seng.

– Det offisielle tallet på protestantiske kristne ble nylig oppjustert til 40 millioner, men det reelle tallet på kristne er trolig langt høyere. I tillegg finnes det offisielt seks millioner katolske kristne og like mange uoffisielle. Så tallet ligger et sted mellom 50 og 100 millioner.

I 2005 ble grunnsteinen lagt ned for et enda større trykkeri enn det gamle fra 1987. Det nye trykkeriet stod ferdig i 2008 og er på hele 85 000 kvadratmeter. 620 ansatte arbeider ved trykkeriet. Noen av dem bekjenner selv troen på den Gud de kan lese om i Bibelen.

Chen Hongbin (47) har arbeidet ved bibeltrykkeriet i 28 år. «Den gangen visste jeg ingen ting om den kristne tro», sier han.
Chen Hongbin (47) har arbeidet ved bibeltrykkeriet i 28 år. «Den gangen visste jeg ingen ting om den kristne tro», sier han.
Chen Hongbin (47) er en av dem som har arbeidet ved trykkeriet nesten siden starten. Han er ansvarlig for å regne ut kostnads- og prisoverslag før et nytt opplag setter i produksjon.

– Den gangen visste jeg ingen ting om den kristne tro, sier han.

– Men en fredag mens Kua Wee Seng var visedirektør ved trykkeriet, inviterte han meg hjem til seg, og vi fikk en fin samtale.

– Etter hvert ble det en vane at vi kom hjem til Kua Wee Seng på fredager. Han spurte oss hva vi visste om kristendommen og delte ut brosjyrer om troen til oss.

– Det som gjorde sterkest inntrykk på meg, var bibelverset i Johannes 3,16 - at Gud ga sin egen sønn. På den tiden visste jeg ikke om noen kirke, så jeg begynte å gå i en kirke inne i Nanjing. Og i 1998 ble jeg døpt ved et av gudstjenestestedene i Tre Selv-kirken.

– Hva ønsker du å si til de kristne i Norge?

– Jeg er svært takknemlig for alt dere bidrar med til bibler i Kina! Uten disse gavene kunne vi ikke ha gjort det vi gjør i dag. Det er stor fattigdom mange steder, så deres gaver er til stor hjelp. Jeg er svært glad for alle biblene som går ut av fabrikken her og håper at mange skal komme til tro gjennom dem.

Artikkelen fortsetter nedenfor videoen


Tre Selv-kirken

Tre Selv-kirken
Tre Selv-kirken.

Den offisielt anerkjente protestantiske kirken i Kina er kjent som «Three Self Patriotic Movement of the Protestant Churches in China» (TSPM). Den samler mange kristne som tidligere tilhørte ulike kirkesamfunn.

Tre Selv-navnet kommer fra retningslinjer som ble utarbeidet på 1800-tallet og siden anerkjent av de protestantiske kirkene i Kina tidlig på 1950-tallet, som sier at kirken skal være:

  • Selvforsynt
  • Selvstyrt
  • Selvutbredende

I tillegg til kristne som går i de registrerte kirkene under TSPM, finnes det også kristne som går i uregistrerte kirker som ikke tilhører TSPM.

Protestantisk kristendom er en av fem trosretninger som er offisielt anerkjent i Kina, ved siden av katolsk kristendom, islam, buddhisme og taoisme.

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO