Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Eit par hundre menneske har samla seg til friluftsmøte ved Gangchalou-kirken.

Foto: Eit par hundre menneske har samla seg til friluftsmøte ved Gangchalou-kirken.

– Da vi var små, fantes det ingen bibler her!

10. mars 2017. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

Det er en stor opplevelse å få være med på bibelutdeling i en kirke i Kina. Trengselen er stor, hornmusikken øredøvende og gleden intens når utdelingen begynner. Jeg skulle ønske at du som leser, kunne være der og oppleve det! Her i bladet kan vi bare gi et lite glimt.

Vi er Shanshui-distriktet i Henan-provinsen sør-øst i Kina, i nærheten av byen Zhoukou. Gangchalou heter kirken, og her har et par hundre mennesker samlet seg til friluftsmøte ute på den inngjerdede gårdsplassen. Det har kommet ekstra mange hit i dag. Grunnen er at det skal deles ut bibler.

Vi blir tatt imot av kirkens eget hornorkester og vist inn på gårdsplassen, der det er plassert hvite benker. I dag er medarbeidere fra pastor Ma Xins menighet i Zhoukou på besøk, og de har med seg både sykepleiere og leger, medisinsk utstyr - og pappesker med bibler.

– Da vi var små, fantes det ingen bibler her!

Generalsekretær Christoph Rösel fra Det tyske bibelselskapet er med oss på reisen. Han får æren av å gå mellom benkeradene og dele ut bibler til kvinner og menn, unge og gamle. Vi tar bilder av noen av dem som tar imot. Blikkene er åpne og fulle av glede. Disse inntrykkene skal Christoph og hans kollega Tobias Keil ta med tilbake til bibelvennene i Tyskland, slik at de kan støtte bibelarbeidet i Kina med enda større iver.

Medarbeiderne i kirkene her kunne fint ha delt ut disse biblene uten vår hjelp; det er ikke nødvendig å hente gjester fra Europa for å sørge for utdelingen. Nei, denne opplevelsen blir gitt oss like mye for vår egen skyld, for at vi skal kunne bringe bilder og fortellinger tilbake til våre støttespillere og fortelle om den store gleden over å få en bibel lagt i hendene.

– Da vi var små, fantes det ingen bibler her!
– Da vi var små, fantes det ingen bibler her!

Etter utdelingen setter vi oss ned sammen med noen kvinner. De holder omkring bibelen sin, åpner den og blar forsiktig i de tynne arkene. En av dem er helt ny som kristen, sier hun. Kvinnene forteller om sin egen oppvekst i landsbyen.

– Da vi var små, fantes det ingen bibler her. Og for tretti år siden var Bibelen svært dyr.

Derfor er gleden så stor i dag. De eldste husker ennå de harde årene under Kulturrevolusjonen da kirkene var stengt og det var ulovlig å ha en bibel. Noen av de eldre kvinnene har en bibel fra før.

– Men denne nye bibelen vil vi gi til barna og barnebarna våre! To av kvinnene forteller at de ikke kan lese i det hele tatt.

– Men jeg har tenkt å gi denne bibelen til familien min, sier den ene.

– Også jeg er analfabet, så jeg kommer til kirken for å høre Bibelen bli lest høyt. Predikanten leser først, og så leser alle teksten etter ham. Vi repeterer teksten; slik lærer vi den bedre.

Et ektepar kommer bort og blir med i samtalen.

– Jeg leser Bibelen hver kveld, for om dagen er jeg opptatt ute på jordet, forteller kona.

– Etter en lang dags arbeid setter jeg meg og leser i Bibelen, vanligvis et halvt kapittel.

Også mannen forteller at Bibelen er viktig for ham.

– Før jeg ble omvendt, hadde jeg et fryktelig temperament. Bibelen har vært viktig for meg fordi hele karakteren min har blitt endret!

– Ja, nå er Gud inne i ham, sier kona og smiler. Nå leser alle i familien Bibelen så snart de har tid. Slik fortsetter Bibelen å forandre livet til mennesker i Kina.

Guds hornorkestre

I mange kirker på landsbygda i Kina vil du finne et hornorkester. Disse orkestrene har flere viktige funksjoner. De spiller under gudstjenester og begravelser og skaper en høytidelig ramme omkring arrangementene i kirken. Og når det kommer gjester, er de den selvsagte velkomstkomite og begynner å spille mens en fremdeles er langt nede i veien.

I et land hvor det ikke er uproblematisk å evangelisere eller kontakte folk på gata for å gi dem en bibel eller fortelle om den kristne tro, skaper hornorkestrene oppmerksomhet om aktiviteten i menigheten og forteller lokalsamfunnet at «nå skjer det noe i kirken». De kan kanskje sammenlignes med kirkeklokkene i vår del av verden?

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO