Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

– Drømmen min er å være lydig mot Gud, sier Zhang Qinghua.

Foto: – Drømmen min er å være lydig mot Gud, sier Zhang Qinghua.

– Drømmen er å være lydig mot Gud

10. mars 2017. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

Hun har to døtre på fire og seks år. Men hele uka går hun på bibelskole i Zhoukou. Drømmen er å bli forkynner i kirken sin. Bøkene hun har fått fra Bibelselskapet hjelper henne å nå målet sitt.

Høyt over Zhoukou by reiser det seg en hvit kuppel. Den nye kirken skal gi plass til alle de fem tusen medlemmene i menigheten her. Den store menigheten i Zhoukou arbeider på mange områder i samfunnet. De driver med bibelopplæring, søndagsskolearbeid, bibelambulanse og medisinsk arbeid.

Pastor Ma vil la skjegget gro til den nye kirken er ferdig.
Pastor Ma vil la skjegget gro til den nye kirken er ferdig.

De har også en bibelskole med mer enn 70 fulltidsstudenter. Hit kommer også så mange som seks tusen lekpredikanter på korttids bibelkurs. De er på skolen tjue dager i året og får oppfølging gjennom en femårsperiode. Så er de innom på repetisjonsøvelse hvert femte år.

Det er 1341 kirker i hele Zhoukou-området. 90 prosent av dem ligger på landsbygda. Det er et skrikende behov for opplæring av nye pastorer. I noen distrikter har de ingen ordinerte pastorer, selv om det er opptil to hundre kirker. Noen steder har de nattverd bare hvor sjette måned på grunn av mangelen på pastorer.

Bibelskolestudenten

Vi møter en av studentene ved bibelskolen i Zhoukou. Zhang Qinghua har både mann og barn, men bor på sovesal på bibelskolen hele uka, og i helgene bor hun hos svigerforeldrene. Hun og de andre studentene har fått bøker fra Bibelselskapet, både studiebibel, bibelordbok og bøker om ulike emner i Bibelen.

Hun startet her for bare en måned siden. De er 16 menn og 57 kvinner i klassen. Hun skal studere her på full tid i to år. Seminaret er for kristne som ønsker å bli forkynnere. Noen skal tilbake til kirken sin, mens andre skal fortsette å studere ved et seminar på høyere nivå, For eksempel ved det nasjonale teologiske seminaret i Nanjing.

– Før var hele familien min buddhister, forteller hun.

– Men da Gud helbredet meg fra en sykdom, vendte hele familien min om til Kristus. For bare et år siden var det en hard tid. Jeg ba om å få bli frisk, og andre ba for meg. Og jeg ble frisk; derfor vil jeg tjene Gud.

– Etterpå ville familien min at jeg skulle vende tilbake til jobben ved en elektronisk fabrikk. Men jeg følte kallet til å studere Bibelen og tjene Gud.

– På fabrikken bodde jeg i et stort hybelhus med andre arbeidere. Vi bodde åtte på det samme rommet. Men jeg var lykkelig, og jeg likte å arbeide.

– Nå er drømmen min å være lydig mot Gud.

Hun var alt gift da hun ble kristen. Hun har to barn, to jenter på fire og seks år. I uka bor hun på internatet ved skolen, mens familien bor hos svigerforeldrene.

Leser Bibelen sammen

Hun forteller ivrig hvordan studentene ved bibelskolen leser Bibelen.

– Hvor morgen og kveld leser elevene Bibelen sammen. Vi leser fem kapitler om morgenen og fem om kvelden, og så synger vi salmer og ber sammen.

Dette gjør de alle dager fra mandag til fredag. Av og til er også lærerne med.

– Vi leser et vers hver. Vi sitter i en sirkel, og så leser alle et vers etter tur, sier hun.

– Vi liker denne måten å lese Bibelen på! For etterpå kan vi dele tankene våre med hverandre. Den som kjenner seg berørt av Ordet, deler med de andre, forteller hun ivrig.

– Jeg føler at Gud taler til meg direkte. Jeg kan få tårer i øynene fordi jeg blir berørt av Den hellige ånd.

Elske Gud - og svigermor!

Pastor Huang
Pastor Huang

Pastor Huang (bildet) er nestleder i Kinas kristne råd og Tre Selv-kirken i Henanprovinsen. Under søndagens gudstjeneste i Zhoukou talte han om Ruts bok, og om en kjent problemstilling i kinesiske storfamilier: Forholdet mellom svigermor og svigerdatter.

– Både svigermor og svigerdatter er viktige i familien! Hvis de har et godt forhold, er det en velsignelse for hele familien.

– Rut og Noomi er gode eksempel for oss! Teksten forteller hvordan svigerdatter og svigermor kan leve sammen og bli velsignet.

– Svigermoren elsket Gud, og dette la Rut merke til. Hun forsto at dersom hun elsket denne ensomme gamle kvinnen, ville hun få et godt liv under Guds velsignelse. Hun bestemte seg for å elske Gud - og svigermor!

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO