Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Haimanot Asmamawu er frivillig medarbeider i Bibelselskapet i Etiopia.

Foto: Haimanot Asmamawu er frivillig medarbeider i Bibelselskapet i Etiopia.

Trøst og styrke

31. juli 2017.

– Bibelen er min kilde til trøst og styrke. Jeg bruker ofte bibelvers når jeg veileder andre, for å gi også dem trøst og styrke, forteller Haimanot Asmamawu, frivillig medarbeider i Bibelselskapet i Etiopia

Haimanot er hiv-positiv og bruker mye av sin tid til å gi støtte og veiledning til par der én av ektefellene er hiv-positiv. Hun har dessuten sitt eget bakeri og bruker deler av inntektene fra dette til å betale for skolegang til barn som ellers ikke ville hatt råd til det. Hun er aktiv som frivillig i kirken og i det bibelbaserte prosjektet «Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?»

Haimanot gleder seg over å ha Bibelen på sitt eget språk amharisk. Samtidig pågår arbeidet med mange nye bibeloversettelser i Etiopia. Norske givere har i mange år støttet arbeidet med bibeloversettelse. 500 år etter reformasjonen er gleden over å ha en bibel på sitt eget språk fremdeles like stor.

I dette nummeret av Bibelgaven kan du lese om Bibelselskapets engasjement innen bibeloversettelse, både i Norge og internasjonalt. Nummeret er gitt ut i forbindelse med 500-markeringen av den lutherske reformasjonen. Margrethe Lia og Åshild Solgaard fra Det Norske Bibelselskap besøkte Etiopia sommeren 2016. Reportasjene fra Etiopia er skrevet etter denne reisen.

Tilbake til innholdsoversikten
Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelse i Etiopia

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO