Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Paul Olaf Bodding (Foto: Wikimedia Commons)

Foto: Paul Olaf Bodding (Foto: Wikimedia Commons)

Bibelen til Santalfolket

31. juli 2017. Av: Bernt G. Olsen

Folkegruppen santalene er i Norge best kjent fra Santalmisjonen som startet sitt arbeid blant dette folkeslaget i India for 150 år siden. Nå skal de få en ny bibeloversettelse.

Det var den norske misjonæren Paul Olaf Bodding som ledet oversettelsen av den første Bibelen til santali. Den kom ut i 1914. Bodding var en stor språkbegavelse, og dette var uten tvil en meget god oversettelse.

Men alle språk endrer seg, og Bibelen på santali har vært gjennom revisjoner siden den gangen. Imidlertid har ikke alle disse vært like vellykkede. Derfor er det behov for en ny oversettelse til santali, eller i det minste en betydelig revisjon. Det Norske Bibelselskap har fått flere henvendelser om dette, både fra tidligere misjonærer og fra representanter for samarbeidsrådet av alle kirkesamfunn som har kirker i området. Vi gikk da inn i en samtale med Bibelselskapet i India. De vedtok å starte opp en omfattende revisjon av Bibelen, og vi har påtatt oss å betale for den.

Arbeidet startet opp tidligere i år, og målet er at ni millioner santaler skal ha en ny oversettelse tilgjengelig om fem år. Vær med og be for dette viktige arbeidet!

Tilbake til innholdsoversikten