Gå til innhold

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.

Belete Lorisso har arbeidet med bibeloversettelsen til hadiyya-språket i tjueni år.

Foto: Belete Lorisso har arbeidet med bibeloversettelsen til hadiyya-språket i tjueni år.

Et livsverk med bibeloversettelse

04. desember 2018. Tekst og foto: Hans J. Sagrusten

«I himmelen trenger vi ikke noen bibeloversettelse», sier Belete Lorisso. Likevel har han brukt hele livet på å oversette Guds Ord til sitt eget morsmål. «Folk blir glade når de hører teksten», sier han.

Belete Lorisso har vært med i arbeidet med bibeloversettelsen til hadiyya-språket helt siden begynnelsen i 1981. Først i tolv år, fram til Det nye testamentet var ferdig i 1993. Så i sytten år fra 2001 til i dag, i arbeidet med Det gamle testamentet. Neste år skal oversettelsen være ferdig.

Han peker og viser på dataskjermen hvordan han arbeider med å forme den nye bibelteksten.

– Det er et veldig interessant arbeid å oversette Bibelen til hadiyya-språket. For hadiyya er mitt eget morsmål.

– Hva føler du når du oversetter Bibelen til morsmålet ditt?

– Jeg blir glad – jeg føler en dyp glede! Jeg har brukt hele livet, tjueni år av livet mitt, på dette arbeidet! Først tolv år på Det nye testamentet, og nå sytten år på Det gamle testamentet.

– Jeg er svært glad for å være med i dette arbeidet, for dette er Guds eget arbeid – det er en tjeneste for Gud! Alt jeg har tilhører Gud – både kunnskapen min, familien min, alt jeg eier, ja, jeg selv – alt tilhører Gud!

Jeg møtte Belete Lorisso første gang i juni 2015. Den gangen prioriterte han å møte gjestene fra Bibelselskapet i Norge framfor å delta i forlovelsesselskapet for datteren sin, noe som er en viktig familiebegivenhet i Etiopia. Jeg ble rørt av hvor mye arbeidet med bibeloversettelsen betyr for ham.

– Det er arbeidet med bibeloversettelsen som er selve livsverket ditt?

– Ja, sier han ettertenksomt.

– Hvor gammel var du da du begynte som bibeloversetter?

– Jeg var tjuefem år gammel.

– Og hva føler du, nå da du er nesten ferdig med Det gamle testamentet?

– Nå ønsker jeg bare å lære folk å ta den nye bibelteksten i bruk. Jeg vil ut og undervise evangelister, prester og sangere i kirkene og på bibelskolene. For nå er utfordringen å lære folk å lese og bruke bibelen.

Belete Lorisso og de andre bibeloversetterne reiser fra tid til annen ut til kirkene i området, for å lese utdrag fra den nye bibeloversettelsen for dem.

– Jeg føler en dyp glede over å være med på dette arbeidet, sier Belete Lorisso.
– Jeg føler en dyp glede over å være med på dette arbeidet, sier Belete Lorisso.

– Hvordan reagerer folk når de hører bibelteksten på sitt eget språk?

– De blir svært lykkelige – ja, de blir glade! Etter at vi fullførte Det nye testamentet, dro vi rundt og leste bibeltekstene på bibelskoler og i kirker. Vi lærte prester og evangelister å lese den nye teksten, og vi lærte dem å undervise og forkynne ut fra den. Og folk ble veldig glade!

– Vi har også fått mange nye sanger på hadiyya-språket, som vi nå synger i kirkene. Den nye bibelteksten har blitt en viktig ressurs for dem som leder sangen i kirkene.

Jeg opplevde selv hvordan sangen i kirken i Hossana løftet seg da koret gikk over fra å synge på amharisk til å bruke det lokale hadiyya-språket. Eldre folk reiste seg og klappet i hendene; endelig gikk sangen til hjertet på dem.

– Også i himmelen kommer vel hadiyya-språket til å lyde, når mennesker lovsynger Gud?

– Det vet bare Gud, kanskje blir det slik! Men i himmelen tror jeg alle kommer til å bruke samme språk. Der blir det kanskje bare ett språk, som alle kan forstå, ler han.

– Så i himmelen blir det ingen bruk for en bibeloversettelse?

– Nei, der trenger vi ingen bibel. For der er Gud selv til stede, i sitt eget rike.

Fakta om hadiyya:

  • Språket ble først beskrevet og skriftliggjort fra 1970- og 1980-tallet. I 1984 publiserte Dr. Haileyesus Engdashet en bok om fonologien i hadiyya-språket.
  • Det nye testamentet på hadiyya-språket var ferdig i 1993. Siden den gang har kirkene og folket bedt Bibelselskapet i Etiopia om å oversette hele Bibelen.
  • Da prosjektet ble startet i 2001, regnet en med at 1 284 000 mennesker ville nyte godt av den nye oversettelsen. I dag er tallet trolig høyere.
  • Prosjektet inkluderer både en revisjon av oversettelsen av Det nye testamentet fra 1993 og den aller første oversettelsen av Det gamle testamentet.

Les mer om Bibeldagen 2019


Last ned artikkel i Word-format og bilde i høy oppløsning (Zip-fil)

Bibeldagen 2019

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO