Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

En gave til Bibelselskapet på Haiti bidrar til å nå både barna og deres foreldre med det kristne budskapet.

Foto: En gave til Bibelselskapet på Haiti bidrar til å nå både barna og deres foreldre med det kristne budskapet.

– Bibelen gir håp

15. mai 2018. Tekst: Ann-Catherine Kvistad | Foto: Andrea Rhodes, De forente bibelselskaper

Vi begynner nå å støtte arbeidet i et nytt land: Haiti. Den karibiske øystaten like øst for Cuba er fremdeles sterkt preget av jordskjelvet i 2010. Men skolene ber oss bare om én ting: bibelbøker for barn.

Haiti er både død og fordervelse, himmel og helvete, skjønnhet og søppel. Det er god mat og sult på samme tid, det er både hyggelige mennesker og brutal vold. Kontrastene er store, ja nesten ufattelige. Etter å ha besøkt Bibelselskapet på Haiti og deres skoleprosjekter, er det imidlertid én ting jeg er helt sikker på: Lærerne er heltene i dette landet.

Lærerne er heltene

Mange av lærerne har kommet hjem til Haiti etter å ha fått utdannelse i utlandet. Nå er de klare til å gi en ny generasjon unge mennesker skolegang. I et land hvor 60 prosent av befolkningen er under 25 år, er det i sannhet mange elever!

Utfordringene er imidlertid mange. Som en lærer sa: «Vi må gi barna en utdannelse for både kropp og sjel.» Det er ingen enkel oppgave. Spesielt ikke når de kjemper mot voodoo-tradisjonene, blodige gjengkriger i nabolaget og en ufattelig fattigdom.

Ber om bibler

Hva er det så disse menneskene ber oss om? De ber om bibler! Flere ganger under mitt besøk spurte jeg dem: «Når situasjonen er så ille, hvorfor ber dere da om bibler? Svaret var alltid det samme, sagt på en høflig, men bestemt måte:

«Ja men madame, det må du da forstå! Bibelen gir håp til de som ikke har håp. Bibelen gir fred der det er vold. Bibelen gir frihet der åndene i voodoo-tradisjonen har tatt kontroll».

Kort sagt: Hvis bare Bibelen blir tilgjengelig og lest, så BLIR mennesker kristne. Vissheten om dette er urokkelig for de kristne lærerne på Haiti. Ofte har de selv erfart dette i sitt eget liv.

Voodoo

Betegnelsen «voodoo» blir brukt om lignende kultformer i både Vest-Afrika og Amerika. Men på Haiti praktiseres det som haitianerne selv kaller «den mørkeste» varianten av voodoo. Gjennom lange seremonier med sang og dans inviteres ånder til å ta bolig i presten eller andre deltakere.

Hensikten med ritualene er å få kunnskap om framtiden, å få makt over andre mennesker, eller å beskytte seg og sine mot slike besvergelser fra andre. I våre møter med mennesker på Haiti hørte vi mest om den virkningen seremoniene har på barna i huset: Lærerne merker at de er trøtte og stille på skolen, på grunn av de lange og skremmende seremoniene som ofte foregår i hjemmene.

Mange skoler

Haiti trenger forandring til det bedre, og lærerne er viktige i denne endringen. For nå er det innført skoleplikt for barn på Haiti. Det betyr at alle barn skal gå på skole. Slik er det i alle fall i prinsippet, men ikke alltid i praksis. Offentlige skoler er det dessverre ikke så mange av, men tradisjonen er sterk for at enhver menighet skal drive en skole, uansett hvor liten menigheten måtte være. Dette betyr at det er mange skoler å dekke, med mange barn og mange lærere.

Nå har vi muligheten til å hjelpe Bibelselskapet på Haiti å nå både barna og deres foreldre med det kristne budskapet. De fleste voksne kan nemlig ikke lese, så barna leser høyt for sine foreldre. Gjennom dette kommer mange til tro. Både enkeltmennesker, familier og nabolag blir helt forandret av Guds Ord. Vil du være med og hjelpe?

Fakta om Haiti

  • Haiti ligger på øya Hispaniola i Karibia, øst for Cuba. Den Dominikanske Republikk ligger på den andre halvdelen av øya.
  • Innbyggertall: ca. 10 millioner
  • Den opprinnelige indianske befolkningen døde i løpet av få år etter at spanjolene kom til øya i 1492, som følge av sykdommer og slavearbeid.
  • Slaver ble senere hentet fra Afrika, hovedsakelig fra Ghana, for å arbeide på sukkerplantasjene.
  • På slutten av 1700-tallet gjorde slavene opprør, og i 1804 ble Haiti eget land.
  • Tradisjonell voodoo og kristendom er de største religionene.
  • Haiti er regnet som verdens nest fattigste land, med 70 prosent arbeidsledighet.
  • 60 prosent av den voksne befolkningen kan ikke lese og skrive.
Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO