Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Haimanot er HIV-positiv og jobber som kursholder for Den barmhjertige samaritan. Hun er tydelig på at bibelvers gir trøst og styrke og er viktig å bruke i kampen mot hiv.

Foto: Haimanot er HIV-positiv og jobber som kursholder for Den barmhjertige samaritan. Hun er tydelig på at bibelvers gir trøst og styrke og er viktig å bruke i kampen mot hiv.

Hvorfor bibelbasert bistand?

20. desember 2018.

Bibelen har kraft til å forandre liv. Bibelens lignelser og historier gir oss inspirasjon og veiledning til hvordan vi kan leve våre liv. Vi i Bibelselskapet tror på det å bruke Bibelen til holdningsskapende arbeid og bistand i kirkene både i Norge og i utlandet, dette vil skape en indre bærekraftig endring.

Alle har sine utfordringer, alle kan bli slått ned av livet, derfor trenger vi å hjelpe hverandre! Sier en ortodoks prest i Bahirdar, Etiopia. Det er nettopp dette lignelsen om den barmhjertige samaritan viser, og derfor er den så viktig. Jeg ser forsamlingen forandre seg, fortsetter han, de får mer omsorg for og tar vare på hverandre etter kurset om den barmhjertige samaritan.

«Lignelsen om den barmhjertige samaritan er viktig fordi den viser at alle har sine utfordringer, alle kan bli slått ned av livet, derfor trenger vi å hjelpe hverandre.»

 Ortodoks prest, Etiopia

Det norske bibelselskap har siden sin oppstart i 1816 hatt en sosial profil og ønske om å bidra til å gjøre samfunnet bedre gjennom spredning av Bibelen. I nyere tid har større bibelbaserte programmer blitt utviklet; i 2004 det bibelbaserte programmet Den barmhjertige samaritan, et holdningsskapende program som tar for seg problematikken rundt hiv og aids. I 2011 et traumelindringsprogram som gjennom bibeltekster hjelper mennesker til å forstå og bearbeide traumer. Disse programmene er brukt i mange land, i hovedsak i Afrika.

Bibelen som inngangsport

Gjennom bibelske fortellinger og fortellinger fra det virkelige liv gir begge programmene informasjon om relevante problemstillinger, samt faktainformasjon om hiv og aids (den barmhjertige samaritan), og innføring i prinsipper for mental helse og hvordan bearbeide traumer (traumelindringsprogrammet). På denne måten vil kursdeltagerne kunne relatere både til historier de kjenner igjen, men også ta tak i de traumene og situasjonene de bærer på i møte med Gud. Gjennom bibelfortellingene kan vi lære å se hva Guds Ord har å si oss inn i vanskelige livssituasjoner.

De bibelbaserte programmene har endret måten vi jobber på i kirken, sier flere kirkeledere i Afrika. Både ledelsen og forsamlingen har blitt forandret og fokuserer nå mer på praktisk hjelpearbeid. Kirken har blitt mer utadrettet.

Økt bibelbruk

Tenk på en bibelhistorie eller vers som har betydd mye for deg. Det er dette vi ønsker, at Guds ord skal endre liv. Noen av tilbakemeldingene vi får fra programmet Den barmhjertige samaritan er at de aldri før har hørt lignelsen om den barmhjertige samaritan, en lignelse vi i Norge tar det for gitt at folk har hørt om. Mange har en bibel, men forstår den ikke, programmet hjelper dem til å forstå lignelsene i Bibelen og vi får mange tilbakemeldinger om deltagere som etter kurset ønsker å lese mer i Bibelen, på den måten blir programmene en bro over til Bibelen. Disse prosjektene bidrar dermed ikke bare til å spre viktig informasjon om hiv og aids og traumelindring, men det oppmuntrer også til økt bibelbruk. Lijalem koordinator for den barmhjertige samaritan i Diredawa, Etiopia forteller at etiopierne er religiøse, de ønsker å høre om Gud. Han ser ofte at folk ønsker å kjøpe bibler etter å ha deltatt på et kurs.

De bibelbaserte kursene er diakoni i praksis og hjelper kirken til å være tilstede og dekke behovene i samfunnet rundt seg. Behovene dekkes gjennom inspirasjonen og motivasjonen Bibelen gir, folk tar ansvar og bidrar til å bedre livene til menneskene rundt seg. Bibelbasert bistand forandrer hjertene og skaper varige endringer både innad i enkeltmennesker men også for lokalsamfunnet.

Begge disse programmene har nå Norad-støtte gjennom Digni. Arbeidet finansieres av Norad og Det norske bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom paraplyorganisasjonen Digni. Opp mot 90% av de årlige kostnadene dekkes av Norad. Prosjektene følges tett opp og etterlever Norad og Dignis krav til etterrettelighet og måloppnåelse.

Les mer, eller gi en gave


Den barmhjertige samaritan

Kurset skaper en plattform for samtale rundt vanskelige temaer.
Et av våre bistandsprosjekt er et bibelbasert holdningsskapende program om hiv og aids.
Les mer

Hiv og AIDS i Afrika

19,6 millioner lever med hiv i 2017. 800 000 nye smittede i 2017 av disse 92 000 barn. 510 000 døde av hiv i 2017. 53 prosent av alle som har hiv og aids i verden lever her. 44 prosent av alle nye hiv-tilfeller forekommer her. 39 prosent alle aids-dødsfall i verden skjer her.
Les mer

Fakta og bakgrunn

«Hvor er den barmhjertige samaritan i dag?» er et bibelbasert kurs som hjelper kirkene i Afrika å mø...
Les mer

Norad-støttet gjennom Digni

Arbeidet finansieres av Norad og Det norske bibelselskap der Norad bidrar med finansiering og faglig veiledning gjennom paraply-organisasjonen Digni. Opp mot 90% av de årlige kostnadene dekkes av Norad. Prosjektene følges tett opp og etterlever Norad og Dignis krav til etterrettelighet og måloppnåelse.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO