Gå til innhold

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.