Gå til innhold

12 Enno har eg mykje å seia dykk, men de kan ikkje bera det no.

Aktuelle prosjekter

Bibelselskapet i Burundi trenger hjelp til å samle mennesker til kurs for å lære dem å snakke om det som er vanskelig, og å lære å tilgi de som har gjort dem vondt.

Hjelp til traumerammede i Burundi

På begynnelsen av 90-tallet skjedde et folkemord i Burundi. Vi kjenner nok bedre til det som skjedde i nabolandet Rwanda, men det begynte egentlig i Burundi: En kamp mellom to grupper mennesker – hutu og tutsi – som snakker det samme språk og egentlig er et og samme folk. Les mer
Bli med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Bibler til Kina

Det er en stor utfordring å samle inn nok midler til å dekke etterspørselen etter bibler i Kina. I løpet av tretti år har Bibelselskapet trykt mer enn 150 millioner bibler på trykkeriet i Nanjing. Hele 74 millioner av disse har gått til de kristne i Kina. Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 2/2015

Bibler til Gulf-statene

Få steder ser vi en slik virkning av distribusjonen av Guds ord som i Gulfen! Din gave til Bibelarbeidet i Gulfen er et bidrag til noe som kan endre en hel region. Vil du være med? Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 1/2017

Bibler til Sentral-Asia

De kristne i Sentral-Asia er under sterkt press. På Bibeldagen 2017 kan vi være med og støtte dem med bibler og nytestamenter som styrker dem i troen. Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Generelle gaver

Det er mange som ønsker å gi en gave til Bibelselskapets arbeid verden over. Vi tilhører fellesskapet De forente bibelselskaper (UBS) som betjener hele verden med kontorer i 147 land. De selvstendige bibelselskapene vet hvor behovet er størst, både i sitt eget land og eventuelle naboland de betjener. Les mer
«En bibel i hver skolesekk»

Den dominikanske republikk

«En bibel i hver skolesekk» er mottoet for en kampanje Bibelselskapene i Norge og Den Dominikanske Republikk har gått sammen om. Les mer
Magdy (6) og Kyrollos (9) er to av 120.000 barn som i sommer har deltatt i en av Bibelselskapets bibelkonkurranser.

Bibler til Syria og Egypt

Kirkene i Midtøsten er sterke og livskraftige. Slik har de motstått undertrykkelse og forfølgelser i mange hundre år. Det har ikke vært lett, og kirkens historie er også martyrenes historie – fortellingen om alle de som har dødd fordi de ikke ville ta avstand fra sin tro. Les mer
Gi en bibelgave til Kamerun!

Bibler til Kamerun

– Vi har fire bibeloversettelser som er helt ferdige, men vi har ikke penger til å trykke biblene. Kan dere hjelpe oss? Spørsmålet kom fra Luc Gnowa, generalsekretær i Bibelselskapet i Kamerun. Les mer
En jente på søndagsskolen har fått en barnebibel fra Bibelselskapet. Moldova er det fattigste landet i Europa. Bibelselskapet i Moldova sprer bibler og barnebibler til kirker og barnehjem over hele landet. Med vår støtte kan Bibelselskapet i det lille landet nå ut til enda flere med Guds Ord. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibler til Moldova

– Mange har ikke penger i det hele tatt, andre er avhengige at prisen på Bibelen settes lavere enn hva det koster å trykke den, skal de ha råd til en. (Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen om bibelarbeidet i Moldova.) Les mer
Barnebibelen «Amigos por siempre» («Venner for alltid») er svært populær blant barn og unge på Cuba. Gavene som blir gitt i forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum, går til å trykke og distribuere denne bibelutgaven. Den inneholder hele bibelteksten, med illustrasjoner. Bildet er fra en pinsekirke i Havanna, der to jenter på første benk blar i de nye barnebiblene sine.

Bibler til Cuba

Vær med å bringe Guds ord til kristne på Cuba! Les mer
Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge!

Misjonsmarken er kommet til oss

Vær med å dele Guds Ord med flyktninger i Norge! Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 4/2015

Bibeloversettelse i Etiopia

Gi din gave til bibeloversettelse, bibelbruk og bibelspredning slik at flere mennesker kan få tilgang til Guds ord i Etiopia. Les mer
Li Yue Ying (47) er glad for den nye bibelen hun har fått fra Bibelselskapet. Hun har båret niesen sin (2) på ryggen i to timer for å komme til kirken i dag. Det er hun som har ansvaret for den lille jenta. Foreldrene til barnet kan ikke komme hjem fra arbeidet i industrien ved kysten oftere enn én gang i året. Slik er livet for mange i dagens Kina. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibler til Kina

I Kina holder det fremdeles med 10 kroner for én bibel. Derfor er 500 kroner tilstrekkelig til å gi en bibel til 50 mennesker. Tar du utfordringen? Les mer
Tittelbilde til magasinet Bibelgaven, nr. 3/2015

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia

Islam er på frammarsj i de gamle sovjetiske republikkene i Sentral-Asia. Som kristne må vi kjenne vår besøkelsestid og gjøre det mulig for alle å få en bibel på et språk de forstår og til en pris de kan betale. Les mer
Ung kvinne i Damaskus, Syria

SAT-7 med Guds ord til Nord-Afrika og Midt-Østen

Tv-kanalen SAT-7 bringer evangeliet til menneskene i Midt-Østen og Nord-Afrika. I dag dominerer islam i områdene der de første kristne menigheter ble etablert og mange kristne søsken opplever en presset situasjon. SAT-7 er også en støtte for de kristne i borgerkrigsherjede land som Syria og Irak. Les mer

Den barmhjertige samaritan

Den barmhjertige samaritan er en holdningsskapende kampanje om hiv/aids. Navnet er valgt fordi det er en av de best kjente lignelsene i Bibelen. Målet med kampanjen er å forhindre at flere mennesker smittes av hiv-viruset. Les mer

Bibelmisjons- arbeidet

Bibelselskapet jobber internasjonalt med bibelmisjon. Vi samler inn penger i Norge for å bruke i andre land hvor det er behov for bibler.

Det kan være mange årsaker til at mennesker ikke har råd til å kjøpe en bibel, men behovet for Bibelen er like stort.

Pengene vi mottar fra våre givere går til å gi en bibel til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd. Vi deler ut bibler ved å arrangere fengselsbesøk, barnehjemsbesøk, sommerleirer, nødhjelpsendinger og møter med svake grupper i samfunnet.

Vårt internasjonale arbeid er et samarbeid mellom nasjonale bibelselskaper koordinert av De forente bibelselskaper.