Gå til innhold

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

Gi en gave.Velg prosjekt

«En bibel i hver skolesekk» er mottoet for en kampanje Bibelselskapene i Norge og Den Dominikanske Republikk har gått sammen om

Den dominikanske republikk

«En bibel i hver skolesekk» er mottoet for en kampanje Bibelselskapene i Norge og Den Dominikanske Republikk har gått sammen om.

«En bibel i hver skolesekk»

Myndighetene har innsett at et godt samfunn bare kan bygges på verdier - derfor er tekster fra Bibelen en del av skolepensumet. Det er lovbestemt at det skal leses fra Bibelen hver dag når flagget heises, og det skjer på alle skoler landet over.

Men skolene har ikke bibler, og de elevene som kommer fra de fattige bydelene har ikke penger å kjøpe seg det. Derfor trenger vi nå din hjelp til å gi disse barna en meningsfull gave: En bibel.

La meg dele en opplevelse fra Den Dominikanske Republikk: Jeg er med på utdeling av bibler på en kombinert barne-, ungdoms- og videregående skole i hovedstaden Santo Domingo. Elevene kommer i grupper inn i salen. De er ganske like i sine skoleuniformer og fulle av liv, slik ungdom er uansett hvor du er i verden. Men rektor har noe verdifullt å fortelle dem - at det finnes verdier som gjør livet bedre. Hun forteller dem at de snart skal få en bibel, og hun deler med dem hvor viktig den er i hennes liv. Etter hvert kommer noen av de eldre elevene fram og forteller hvor viktig Bibelen har blitt for dem. nedenfor ser du en kort video fra mitt besøk:

Teksten fortsetter under videoen


Vi gjør oppmerksom på en feil i informasjonen som framkommer: Det står at 3 barnebibler koster 180 kroner. Det riktige er at man får hele 6 barnebibler for denne summen: Send BIBEL JUL til 2468, og du gir nok til 6 barnebibler i Den dominikanske republikk.

Dette er en kjempeskole med 2000 elever, så de deles i to store grupper. De minste besøker vi i klasserommene. Egentlig ser klassen ganske bra ut, men under overflaten skjuler det seg et hav av problemer. Mine kolleger i det lokale bibelselskapet forteller at det neppe er et eneste av disse barna som kommer fra et stabilt hjem. De kommer fra svært fattige bydeler, hvor hverdagen er fylt av vold og hjemmene preget av brutte relasjoner.

Barn og ungdom møter en svært brutal virkelighet på gata, og både kirkene og hjemmene trenger all den hjelp de kan få for å gi dem andre verdier. Som de igjen kan gi videre til sine barn slik at de kan få en bedre framtid.

En reise gjennom hovedstaden Santo Domingo er en reise gjennom både ufattelig fattigdom og uendelig rikdom. Men selv i de aller fattigste områdene (vi får aldri se de verste) er det en liten kirke i hver eneste gate. Det gir håp og det er aldri langt mellom de som ønsker å dele evangeliet med andre i Santo Domingo.

På tross av at Cuba og Den Dominikanske Republikk ligger nær hverandre, og at det snakkes samme språk (spansk), har de utviklet seg forskjellig. Cuba har opplevd en stor bibelmangel på grunn av det politiske systemet, i Den Dominikanske Republikk er det fattigdommen og de tilhørende sosiale problemene som er utfordringen. Felles for dem er en voksende kirke og et stort behov for bibler. Selv om jeg har bodd en del år i Latin-Amerika har jeg vanskelig for å forstå dette landet. La meg gi deg et eksempel:

For noen år siden er en ung dame på vei hjem fra universitetet. Plutselig står en mann med en pistol rett foran henne og forlanger å få pengene. Livredd åpner hun vesken sin og mannen ser at det ligger en bibel øverst. «Er du kristen?» spør raneren. «Ja, svarer hun». «Må Gud velsigne deg» sier mannen i det han fjerner våpenet og forsvinner.

Det er Esther som forteller meg dette, en av de unge medarbeiderne i Bibelselskapet i Den Dominikanske Republikk. Jeg trodde jeg kjente Latin-Amerika ganske godt, men dette er en side jeg ikke har sett tidligere. En så dyp respekt for Bibelen i et meget voldelig samfunn – hvordan er det mulig?

Utfordringen til deg nå er å gi en gave slik at barn i denne øystaten kan få en bedre framtid. En bibel fra deg kan forandre livet til et barn eller en hel familie!

Med vennlig hilsen

Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

En komplett barnebibel koster kun kr 30.

  • En julegave på kr 270 vil gi 9 barn og deres familier en barnebibel.
  • En julegave på kr 540 vil gi 18 barn og deres familier en barnebibel.
  • En julegave på kr 1470 vil gi 49 barn og deres familier en barnebibel.

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO