Gå til innhold

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia

Islam er på frammarsj i de gamle sovjetiske republikkene i Sentral-Asia. Som kristne må vi kjenne vår besøkelsestid og gjøre det mulig for alle å få en bibel på et språk de forstår og til en pris de kan betale.

Gi en gave til 'Bibler til Sentral-Asia'

Ja, jeg vil støtte dette arbeidet.
Jeg vil gi kr 200,00
Jeg vil gi kr 500,00
Jeg vil gi kr 1000,00
Velg eget beløp:
Med støtte fra norske givere gir Bibelselskapet bibler til barn i Tadsjikistan.
Med støtte fra norske givere gir Bibelselskapet bibler til barn i Tadsjikistan. Det er stor mangel på bibler i hele Sentral-Asia, og tallet på kristne øker sterkt. De siste 15 årene har det nesten ikke kommet inn bibler til flere av landene her.
– Men nå ser vi en mulighet til å øke importen av bibler, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Selv om kirkenes frihet er begrenset, er det mulig å drive et aktivt bibelarbeid i alle de sentral-asiatiske landene - foreløpig med unntak av Turkmenistan. Sammen med Det ukrainske bibelselskap arbeider vi for å kunne oversette og distribuere bibler i hele regionen. Det er nærmere 70 millioner mennesker som ikke har en bibel!

Den gamle silkeveien gikk gjennom Sentral-Asia. En gang spredte den kristne tro seg langs hele denne veien, videre helt til Kina. Nå er det samme i ferd med å skje på nytt i vår tid. Bli med og støtt bibelarbeidet i denne viktige regionen.

Vær med og gi bibler til Sentral-Asia!

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer