Gå til innhold

20 Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.

En gave for livet

Din gave til Det Norske Bibelselskap bidrar til at vi kan arbeide videre for å nå vår visjon: at alle som ønsker det skal få Guds ord på et språk de forstår - til en pris de kan betale.

Bibelselskapene har en årlig distribusjon på over 600 millioner bibler og bibeldeler.Gjennom bibelmisjonsarbeidet samler vi inn penger som brukes til å oversette, trykke, frakte og distribuere Bibelen. Med disse midlene kan vi også subsidiere prisen, slik at mennesker i fattige land også skal ha mulighet til å skaffe seg en bibel.

Det Norske Bibelselskap er en del av De forente bibelselskaper som består av 147 nasjonale selskaper som dekker arbeidet i ca. 200 land. 

  • Oversettelse: Vi støtter oversettelse av Bibelen til språk i alle verdensdeler. 

  • Trykking: Vi støtter bibeltrykking i land som Kina, Russland, Romania, Ukraina, Etiopia, Libanon, Egypt og Israel.

  • Distribusjon: Vi subsidierer utsalgsprisen på bibler slik at alle kan ha råd til å kjøpe seg en bibel på sitt eget språk.

  • Hiv/aids-arbeid: Bibelen er et meget godt redskap i kampen mot hiv og aids. I Afrika er bibelselskapene en drivkraft i kampen for å få kirkene engasjert i kampen mot sykdommen som rammer nettopp dette kontinentet så hardt. Dette skjer ved hjelp av kursopplegget Den barmhjertige Samaritan som er laget for kirkene i Afrika.

Alle som har gitt en gave til bibelmisjonsarbeidet mottar bladet Bibelgaven i to år. Gaver på over 500 kr gir skattefradrag.

Ønsker du å gi litt mer regelmessig har vi fire faste givertjenester: Les mer om dem her

Gavekonto til Bibelmisjonen er 3000.16.16869

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO