Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Gi fastVelg prosjekt

Stort behov for bibler i Øst-Europa og Sentral-Asia!

Bibelbro til Øst

Vi har kalt vår faste givertjeneste til Øst-Europa og Sentral-Asia for «Bibelbro til Øst».


Behovet for bibler til distribusjon, subsidierte priser og oversettelse er stort i Øst-Europa. Fattigdommen er stor i mange land, og mange har derfor ingen mulighet til å betale det en bibel koster. Behovet for nye oversettelser er også merkbart siden det var lite slik virksomhet i årene disse landene var under Sovjetisk innflytelse.

I Sentral-Asia er behovet like stort, men mulighetene mer begrenset. Men, også her begynner det nå å bli enklere å fylle behovet til lokale kristne. Med Sentral-Asia så forstår vi landene Usbekistan, Kirgisistan, Aserbadsjan, Kasakstan og Tadsjikistan. Hovedtyngden av arbeidet er bibeldistribusjon og oversettelse.

Kristne i Øst-Europa og Sentral-Asia trenger deg!

Din gave på 200 kroner per måned kan gi:

Kristne i Øst-Europa og Sentral-Asia trenger deg. Gjennom givertjenesten «Bibelbro til Øst» er du med å gjøre en forskjell.
«Jeg har en drøm om en gang å kunne lese Bibelen på morsmålet mitt, slik at jeg bedre kan forstå hva Gud sier. Men jeg har ikke råd til å kjøpe en bibel. Derfor ville jeg prøve å skrive av så mange kapitler jeg kan mens dere er her.»
(eldre kvinne, Usbekistan).
  • 3 bibler på aserbajdsjansk hver måned (eller 46 bibler i løpet av et år)
  • 5 bibler på ukrainsk hver måned (eller 63 bibler i løpet av et år)
  • 4 bibler på usbekisk hver måned (eller 56 bibler i løpet av et år)
  • 8 barnebibler i Ukraina hver måned (eller 105 barnebibler i løpet av et år

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO