Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Bibellesning og musikk

Lag en bibelkveld der man kan lytte til noen utvalgte bibelfortellinger med musikk og/eller salmesang/korsang mellom lesningene.

Forslag til fortellinger som kan leses:

  • Lovsanger – Lag en kort innledning til hver tekst for å sette den inn i en sammenheng. Deretter leses disse eller andre utvalgte tekster:

    • Hanna (1 Samuel 2,1-10); Salme 33; Salme 96; Salme 98; Salme 100; Salme 103; Salme 118; Salme 121; Salme 138; Salme 145; Salme 146; Salme 148; Salme 150; Maria (Lukas 1,46-55); Sakarja (Lukas 1,68-79); Simeon (Luk 2,29-32); Kristus-hymnen (Fil 2,5-11).

  • Jeg vil gi dere fremtid og håp, sier Herren.

    • Profetene forkynner om fremtiden: Jes 7,10-17; Jes 9,2-7; Jes 11,1-10; Jes 40,1-11; Jes 42,1-9; Jes 49,1-13; Jes 52,13 - 53,12; Jeremia 31,31-34; Esekiel 34,11-16; Amos 9,11-15; Mika 4,1-7, Mika 5,1-4a; Sakarja 9,9-10.
    • Jesus er Messias, han som profetene talte om: Lukas 1,26,-35; Lukas 4,16-21; Johannes 1,1-18.
    • En ny himmel og en ny jord med det nye Jerusalem, med livets vann og livets tre: Johannes Åpenbaring 21,1-22-20.