Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Bibelmaraton

Hovedideen med et bibelmaraton er at menigheten eller forsamlingen leser bibeltekster i løpet av et definert tidsrom, for eksempel en helg.

Noen ganger leses hele Bibelen høyt, andre ganger hele Det nye testamentet. Det leses kontinuerlig døgnet rundt, men en kan gjerne ha andre programmer i tilstøtende lokaler.

Opplegget går gjerne ut på at to og to personer tar hver sin økt, 30 minutter eller mer. De to leser så annet hvert kapittel i løpet av sin økt.

Tidsbruk
Det tar ca. 75 timer å lese hele Bibelen høyt, Det nye testamentet tar ca. 25 timer.

En høytlesning av hele Bibelen kan f.eks. starte på et møte torsdag kveld og avsluttes til menighetens hovedsamling søndag formiddag. Lesning av hele Det nye testamentet kan en tenke seg fra lørdag formiddag til søndag formiddag.

Relatert program
Det bør også være salg av bibler og mat, og gjerne også en utstilling av lokale bibler.

Lokalmedia
Gjør avtale med en lokalradio om kringkasting av lesningen (helt eller delvis) med musikk mellom innslagene. Mange steder har en god erfaring med å bruke lokalradio under lesningen. Både med direkte overføring av lesningen, med intervjuer og med innringing.

Målgrupper
Dette er et arrangement som kan passe godt for ungdom, særlig hvis man skaper et miljø rundt bibellesningen, slik at man kan sitte stille og lytte, ha mulighet til samtale i smågrupper eller med en ungdomsleder, ha måltidsfellesskap, en bibelkonkurranse el.

La forsamlingens unge flytte inn i den nye Bibelen ved å bruke et døgn, eller tre til en slik bibelmaraton.

Lag en arrangementskomité som også får ansvar for å plukke hvilke tekster eller bøker fra Bibelen som skal leses