Gå til innhold

12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Lytt til juleevangeliet

I mange heimar i Noreg er det tradisjon å lese juleevangeliet på julaftan. Somme gjer det på føremiddagen, andre mellom hovudretten og desserten under julemiddagen. Andre finn ei anna tid.

Om du feirar åleine eller i lag med andre, kan du sjå om du finn rom for juleevangeliet på julaftan. Den klassiske teksten står i Lukas 2,1–20.

Nedanfor kan du lytte til forfattar Edvard Hoem og bibelomsetjar Anders Aschim som les Juleevangeliet og eit utval andre bibeltekstar som høyrer jula til. Alle tekstane er henta frå  Bibel 2011-omsetjinga.Lytt til juleevangeliet

Anders Aschim
Anders Aschim
er tidlegare bibelomsetjar i Det Norske Bibelselskap

SpillJuleevangeliet, Luk 2,1-20

SpillBodskapen til Maria, Luk 1,26-36

SpillMarias lovsong, Luk 1,46-55

SpillJesus får namn, Luk 2,21-28

SpillJesus som 12-åring, Luk 2,41-52

SpillJesus blir fødd, Matt 1,18-25

SpillJesus i Egypt, Matt 2,13-23

SpillVismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12

Edvard Hoem
Edvard Hoem
er forfattar og dramatikar

SpillIntervju med Edvard Hoem

SpillJuleevangeliet, Luk 2,1-20

SpillBodskapen til Maria, Luk 1,26-36

SpillMarias lovsong, Luk 1,46-55

SpillJesus får namn, Luk 2,21-28

SpillJesus som 12-åring, Luk 2,41-52

SpillJesus blir fødd, Matt 1,18-25

SpillVismennene hyllar Jesus, Matt 2,1-12