Gå til innhold

8 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster.

Sign language and Braille

Sign language

2004: The Gospel of Luke. The Norwegian Bible Society.


Braille

1995: Braille Bible. The Norwegian Bible Society.