Gå til innhold

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Sign language and Braille

Sign language

2004: The Gospel of Luke. The Norwegian Bible Society.


Braille

1995: Braille Bible. The Norwegian Bible Society.