Gå til innhold

5 
I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

Sign language and Braille

Sign language

2004: The Gospel of Luke. The Norwegian Bible Society.


Braille

1995: Braille Bible. The Norwegian Bible Society.