Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Hans Beckhaug

Foto: Hans Beckhaug

Unik bibelsamling solgt videre

30. januar 2008. Heidi Einarsen Hagen

Hans Beckhaug har gjennom mange år bygget opp en unik samling bestående av 1.600 bibler. Bibelselskapet fikk tilbudet om å kjøpe samlingen, men utfordret tidligere styremedlem Jan Olaf Tønnevold, som kjøpte bibelsamlingen privat.

Jan Olav Tønnevold Denne samlingen av trykte bibler er kanskje den største i Norge i privat eie.

Jan Olav Tønnevold har et klart mål med den videre bruken av biblene: "Bibelselskapet skal få benytte bibelsamlingen til å skape interesse for Bibelen. Deler av samlingen vil bli lånt ut ved forskjellige anledninger der en ønsker å skape blest om Bibelen. Etter hvert er håpet å kunne finne et sted for en mer permanent utstilling."