Gå til innhold

1 En bønn av David.

Vend øret til, Herre, svar meg,
for jeg er hjelpeløs og fattig!