Gå til innhold

15 De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de vise dem bort.

Telefonnummer - bestilling av julekort

I disse dager vil mange finne et vedlegg til Agenda 3:16, Ennå er det håp, Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets Seier fra Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. I dette vedlegget ligger et bestillingskort for flotte julekort. Dessverre har det sneket seg inn feil i telefonnummer på dette bestillingskortet. Riktig telefonnummer er 47 97 64 70.
Pave Frans med den nye bibelutgaven «Maz they be one bible» fra De forente Bibelselskaper (UBS)., Foto: UBS

Foto: Pave Frans med den nye bibelutgaven «Maz they be one bible» fra De forente Bibelselskaper (UBS)., Foto: UBS

Pave Frans støtter bibelselskapene

06. desember 2013.

Pave Frans er opptatt av at alle familier skal ha en bibel.I oktober tok han imot representanter fra De forente bibelselskaper. Det ble et fint møte med en engasjert bibelvenn. «Stå på videre!» sa paven.

- Vi er glade for at paven har gjort familien til tema for bispesynoden i 2014, og for hans en- gasjement for å bringe Bibelen ut til familiene, sier direktør i UBS, Michael Perreau.

Paven tok seg god tid til møtet med bibelsel- skapene. Dr Rudi Zimmer, leder av styret for UBS, forteller at ansiktet til paven lyste opp da han hørte om arbeidet for å gjøre Bibelen tilgjengelig for familier.

Zimmer viste paven to nye bibelutgaver fra bibelselskapene: «Poverty and Justice Bible» uthever ord i Bibelen om fattigdom og rett- ferdighet, mens «May they be one Bible»gis ut i forbindelse med en kampanje for å gi alle familier en bibel. Begge biblene blir produsert med støtte fra Den katolske kirke.

- Paven ble glad for å høre om de nye bibel- utgavene og sa: «Stå på videre!» Støtten fra paven betyr mye for oss, sier Dr Zimmer.

Tekst: De forente Bibelselskaper (UBS)