Gå til innhold

21 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon.

Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Bibelselskapet styrker oversettelsesarbeidet

17. april 2013.

– All fagkompetanse på bibeloversettelse vil samles i seksjonen som ledes av Hans-Olav Mørk, forteller generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Det er oversettelsen av de apokryfe bøker og det pågående arbeidet med den nye nordsamiske bibeloversettelsen som vil ha størst fokus. Seksjonen opprettes hovedsakelig for å heve bibeloversettelse som kjernevirksomhet i Bibelselskapet og for å sikre at Bibelselskapet har et langsiktig strategisk perspektiv på bibeloversettelsesfeltet i Norge.

– Det er sentralt for meg å sikre et godt samarbeid mellom Bibelselskapet og de teologiske utdanningsinstitusjonene, i særdeleshet bibelfagsmiljøene, også etter at det store prosjektet med Bibel 2011 er ferdigstilt. I et langsiktig strategisk perspektiv er dette helt essensielt for Bibelselskapet. Til seksjonsleders oppdrag vil derfor også kontakten og samhandlingen med bibelfagsmiljøene ved de teologiske utdanningsinstitusjonene ligge, sier Mongstad-Kvammen.