Gå til innhold

13 Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg.

Stein Mydske, generalsekretær 2005-2011

Foto: Stein Mydske, generalsekretær 2005-2011

Enquete: Stein Mydske

27. mai 2016.

Vi har bedt tidligere generalsekretærer i Bibelselskapet om å svare på et knippe spørsmål i forbindelse med Bibelselskapets 200 års-jubileum. Stein Mydske var generalsekretær i perioden 2005 - 2011.

1: Hva har Bibelselskapet betydd for det norske samfunn siden 1816?

– Bibelselskapet har formidlet bibelfortellingene i norsk og samisk språkdrakt og dermed preget kulturlivet i Norge. Det ser vi i bildekunsten, i litteraturen, i sang- og musikklivet. Disse gamle fortellingene fra en annen kulturkrets har blitt en fellesnevner i vår kultur. Oversettelsene til moderne språkdrakt på bokmål, nynorsk og de tre samiske språk hjelper nye generasjoner til å oppleve at Gud snakker til oss i dag. De bidrar også til at truede samiske språk brukes og ikke dør ut.

2: Hvilken rolle bør Bibelen spille i den offentlige debatt i Norge framover?

– Bibelen skal minne oss om at hvert eneste menneske er unikt og verdifullt, skapt i Guds bilde og elsket av Gud. Dette må få konsekvenser for hvordan vi ser på hverandre, snakker om og behandler hverandre. Bibelens menneskesyn bør prege samfunnet og holdes fram i det offentlige rom. Bibelen utfordrer oss også til å ta vare på skaperverket, noe som får konsekvenser for den offentlige debatt.

3: Hva er ditt beste minne fra tiden som generalsekretær?

– Lanseringen av Bibel2011! Bibelen preget mediebildet og ble av mange igjen fremhevet som verdens viktigste og mest leste bok. I mange måneder lå den på toppen av lista over Norges mest solgte bøker. Men aller sterkest var møtene med enkeltmennesker som hadde oppdaget nye sider ved evangeliet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO