Gå til innhold

13 Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg.

Ole Christian Kvarme, generalsekretær 1986-1996 (Foto: Kirken.no)

Foto: Ole Christian Kvarme, generalsekretær 1986-1996 (Foto: Kirken.no)

Enquete: Ole Christian Kvarme

27. mai 2016.

Vi har bedt tidligere generalsekretærer i Bibelselskapet om å svare på et knippe spørsmål i forbindelse med Bibelselskapets 200 års-jubileum. Ole Christian Kvarme var generalsekretær i perioden 1986 - 1996.

1: Hva har Bibelselskapet betydd for det norske samfunn siden 1816?

– Gjennom oversettelse og spredning av Bibelen sørget selskapet for at den ble folkets bok så vel som troens kilde. Med utgangspunkt i denne boken bidrog blant annet haugianismen til å bygge det Norge vi i dag kjenner - med industri, næringsliv og jordbruk, med skoler og diakonale institusjoner, med misjon og globalt engasjement. I dette perspektiv hører også oversettelse til de samiske språkene med.

2: Hvilken rolle bør Bibelen spille i den offentlige debatt i Norge framover?

– Bibelens fortellinger, og ikke minst evangeliene, har et annerledes perspektiv både på gudstro og på menneskets verd enn det som preger mediene. I tillegg til kontroversorienterte debatter ønsker jeg meg den mer langsomme samtalen som setter fokus på gudstroens betydning og utvider rommet for menneskeverdet i dagens kultur.

3: Hva er ditt beste minne fra tiden som generalsekretær?

– Da regjeringen sa ja til å bidra med 3 millioner kroner til den nordiske folkegaven til den russiske kristenhets 1000-års jubileum i 1988 - 150.000 eksemplarer av en russisk kommentarbibel. Det skapte oppmerksomhet om Bibelen i vårt eget land og åpnet opp for samarbeid med kirkene i øst. Da vi startet innbindingen av disse biblene på Gjøvik, var en ortodoks prest med og tegnet korsets tegn over arbeiderne og maskinene der. Det glemmer jeg ikke.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO