Gå til innhold

11 For øvrig, søsken, gled dere! Ta imot både rettledning og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.

Bibelstatistikk for 2016

Foto: Bibelstatistikk for 2016

Ny bibelstatistikk for 2016

09. mai 2017. Av: Hans J. Sagrusten

Den siste bibelstatistikken viser at stadig flere språk i verden får tilgang til hele eller deler av Bibelen.

For hvert nytt språk som Bibelen blir oversatt til, kan en ny gruppe mennesker si det samme som ble sagt i Jerusalem på den første pinsedagen: «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» (Apg 2,11)

En regner i dag med at det er 6 880 språk i verden. 648 av disse har nå en fullstendig bibel, og ytterligere 1 432 språk har fått et helt nytestamente oversatt. Men 434 millioner mennesker har bare en eller flere bøker i Bibelen på sitt språk, og ytterligere 253 millioner mennesker har ingen del av Bibelen oversatt til sitt språk i det hele tatt.

Statistikken viser situasjonen ved utgangen av 2016 og er utarbeidet av Wycliffe bibeloversettere og Progress. Bible TM.

Tilbake til innholdsoversikten

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO