Gå til innhold

1 Syng for Herren, syng en ny sang.
Syng for Herren, all jorden!