Gå til innhold

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Menighetspizza

De fire pizzabitene danner til sammen en helhet. Vi som er her, er mange forskjellige personer, men sammen danner vi en gruppe. Og på samme måte er menigheten et stort fellesskap av mange personer.

Last ned