Gå til innhold

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
og skriver undertrykkende forskrifter,

Tekster til bibelvandring (bokmål)

I vedlegget er det valgt ut en bibeltekst fra hver bok i Bibelen. Tekstene kan brukes til bibelvandringene Rute 66 og Rute 27 i heftet Bibelvandring.

Last ned