Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Bibeldagen

Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia


Det er lange tradisjoner i de fleste kirkesamfunn og menigheter for å feire Såmannssøndagen eller lørdagen (sabbaten) som bibeldag i Norge. I 2017 rettes fokuset mot Sentral-Asia.

Gå til Bibeldagen 2017!