Gå til innhold

1 La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt.

Bibeldagen

Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia


Det er lange tradisjoner i de fleste kirkesamfunn og menigheter for å feire Såmannssøndagen eller lørdagen (sabbaten) som bibeldag i Norge. I 2017 rettes fokuset mot Sentral-Asia.

Gå til Bibeldagen 2017!