Gå til innhold

13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?»

Bibeldagen

Bibeldagen 2017 har fokus på Sentral-Asia


Det er lange tradisjoner i de fleste kirkesamfunn og menigheter for å feire Såmannssøndagen eller lørdagen (sabbaten) som bibeldag i Norge. I 2017 rettes fokuset mot Sentral-Asia.

Gå til Bibeldagen 2017!