Gå til innhold

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»

Bibelverksted for barn og unge

Tegning, sang, drama og andre verkstedsaktiviteter for barn og unge på Bibeldagen.

Bibelsanger for barnekor
Tiltak: Oppfordre barnekor til å øve inn sanger med bibelvers i perioden rett etter jul. Kanskje kan noen av korene synge på Bibeldagen?
Målsetting: At barn lærer bibelvers utenat - noe som kan ha stor verdi videre i livet.

Dramaverksted for konfirmanter
Tiltak: Lage et dramaverksted for ulike konfirmantgrupper en lørdag formiddag. Gruppene skal jobbe med bibeltekster, evt. presentere noe i gudstjenesten en søndag.
Målsetting: Konfirmantene skal oppleve at bibelstoff er spennende å jobbe med.

SMS
Tiltak: "Nordlys" hadde stor suksess med at publikum sendte inn SMS med hilsen til morsdagen. I vår variant kan folk sende inn "mitt favorittvers". Dette kan inngå i et temanummer "Hvem leser Bibelen i dag?" Innslag med bibelforskning, litteratursynspunkt osv.
Målsetting: Synliggjøre Bibelen som "allemannseie".

Mary Jones fra Wales

Les historien om jenta som satte det hele i gang:
Bokmål tekst
Nynorsk tekst