Gå til innhold

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
og skriver undertrykkende forskrifter,

Det gamle testamentet

Motiv fra fortellinger i Det gamle testamentet

Det gamle testamentet