Gå til innhold

13 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem,

© Werner / pixelio.de

Foto: © Werner / pixelio.de

Bibelen på hjertespråket (bibelstatistikk)

De forente bibelselskaper (UBS) samordner årlig statistikk om utgitte bibler og bibeldeler på vegne av alle organisasjoner som arbeider med bibeloversettelse. Wycliffe International utgir statistikk om prosjekter som er i gang, og om arbeid som gjenstår.

Ifølge Wycliffe international finnes det bibler, nytestamenter og bibeldeler på 3 223 språk:

• 636 språk har hele Bibelen
• 1442 språk har Det nye testamentet
• 1145 språk har minst en bok i Bibelen utgitt

Påbegynt oversettelsesarbeid:
Det er arbeid i gang med språkanalyse, leseopplæring og bibeloversettelse til 2 422 språk (2016). I tillegg driver andre organisasjoner tilsvarende arbeid i mange språkgrupper.

Språk med sannsynlig behov for bibeloversettelse (arbeid ikke startet):
Det er identifisert sannsynlig behov for bibeloversettelse i 1 700 - 1 800 språk (oktober2016). Disse språkene snakkes av ca. 160 millioner mennesker. I tillegg er det et stort antall språk der det av forskjellige årsaker ikke er behov for bibeloversettelse, for eksempel fordi språkene er i ferd med å dø ut.

Det totale antallet språk i verden i dag er 7 097 (www.ethnologue.com). Den største konsentrasjonen av språk finnes i områdene rundt, nord og sør for ekvator.

Hans Johan Sagrusten presenterer noen tall og fakta om Bibelen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO