Gå til innhold

5 Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: ‘Kjære, lån meg tre brød!

Bakgrunnen for Ordets skole

I 1980 begynte kardinal Carlo Martini i Milano å samle ungdom i domkirken for å styrke bibelkunnskapen, lære dem å be og søke stillhet midt i en travel hverdag. Fra Milano kom ideen om Ordets skole til Norge gjennom biskop Bjørn Bue, som sammen med ungdommer fra Stavanger besøkte Milano.

Etter en forsøksperiode i Stavanger bispedømme, har Bibelselskapet utviklet et standardopplegg for Ordets skole i Norge med en noen annen inndeling enn Lectio Divina:

  1. Forberedelse – vi åpner oss for Herren
  2. Lesning – vi leser Ordet
  3. Innlevelse – vi lever oss inn i Ordet
  4. Bønn – vi ber ut fra Ordet
  5. Handling – Ordet får konsekvenser


Hvordan bruke Ordets skole?

1. Forberedelse
La det bli stille rundt deg og inne i deg.
Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk.

2. Lesning
Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.
Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.
Noter ting du legger merke til i teksten.
Finn et nøkkelord i teksten og lær det utenat.

3. Innlevelse
Sitt godt og la tankene falle til ro.
Lev deg inn i teksten.
Hva ser du?
Hva hører du?
Er det noe i teksten du sanser på annen måte?
Hva er det i teksten som rører ved dine følelser?
Hvem identifiserer du deg med i teksten og hvorfor?

4. Bønn
Tenk at Jesus er nær og lytter til hva du sier.
Snakk med Jesus om det dagens bibelord har minnet deg om.
Be med dine egne ord.
Det du setter ord på kan du lettere overgi til Gud.
Ord fra Bibelen eller faste bønner kan også være til stor hjelp.

5. Handling
Hva vil du gjøre med det denne teksten har vist deg? 

  • Er det menneske du ønsker å møte på en annen måte?
  • Er det en vanesak som du vil endre på?
  • Er det en forsømt oppgave du vil ta tak i?

Ordets skole

Turid Barth Pettersen og Hans Sagrusten
Tekstene skrives av spesialrådgiver
Turid Barth Pettersen
og bibelbruks-konsulent
Hans Sagrusten.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO