Gå til innhold

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Smakebiter fra ulike skrifter i NT og i GT

Begynn gjerne med noen smakebiter fra ulike skrifter i Det nye testamentet.

Fra evangeliene:
• Lukas kap 2: Jesu fødsel (Les tekst)
• Johannes 1: Vitneutsagn om Jesus. De første disiplene. (Les tekst)
• Matteus 5-7: Bergprekenen (Les tekst)
• Matteus 8: Jesus hjelper mennesker (Les tekst)
• Lukas 15: Noen av Jesu lignelser (Les tekst)
• Markus 14: Det siste måltidet. Jesus blir forrådt. (Les tekst)
• Markus 15: Jesu korsfestelse (Les tekst)
• Lukas 24: Oppstandelsen (Les tekst)

Fra den første kirkes liv:
• Apostlenes gjerninger kap 2: Disiplene får Den hellige ånd. (Les tekst)
• Apostlenes gjerninger kap 9: Paulus’ (Sauls) omvendelse (Les tekst)
• Apostlenes gjerninger kap 10: Peter får se at troen på Jesus er for alle folkeslag (Les tekst)
• Romerbrevet 8: Livet i tro (Les tekst)
• 1. Korinterbrev 13: Kjærlighetens vei (Les tekst)
• Efeserbrevet 6: Kristenliv i praksis (Les tekst)
• Johannes’ åpenbaring 21: Ny himmel og ny jord (Les tekst)

Så noen smakebiter fra Det gamle testamentet.

Dette er jødefolkets hellige skrifter - de eldste skriftdelene kan være fra ca. 1000 år f. Kr.

• 1. Mosebok 1-2: Skapelsen (Les tekst)
• 1. Mosebok 12,1-9: Gud kaller Abraham. (Les tekst)
• 2. Mosebok 3,1-15: Gud kaller Moses. (Les tekst)
• 2. Mosebok 20: De ti bud (Les tekst)
• Josva 24: Israelsfolket stilles på valg. (Les tekst)
• 1. Samuelsbok 1-3: Gud kaller Samuel til profet. (Les tekst)
• Salme 8: Hva er et menneske? (Les tekst)
• Salme 121: Herren er din vokter. (Les tekst)
• Ordspråkene 6: Visdomsord (Les tekst)
• Jesaja 9,1-7: Fredsfyrsten (Les tekst)
• Jesaja 53: Herrens lidende tjener (Les tekst)
• Mika 6,8: Hva Herren krever (Les tekst)