Gå til innhold

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Apostlenes gjerninger og brev i Det nye testamentet

Kanskje neste skritt blir å lese hvordan de første kristne menighetene ble til og vokste de første årene etter at Jesus var fart opp til himmelen. Apostlenes gjerninger har samme forfatter som Lukas-evangeliet. Skriftet gir både oversikt over en del av kirkehistorien fram til 60-tallet e.Kr. og et tidsbilde fra denne epoken. Hovedinnholdet er den tidligste kristne misjonstiden, med særlig vekt på apostelen Paulus’ virksomhet.

Det er mange brev i NT. De fleste er brev til enkeltmenigheter i Hellas og Lilleasia (nåværende Tyrkia). Brevene gir veiledning og hjelp, trøst og formaning til de kristne som levde midt i hedenske omgivelser. Paulus står som forfatter av mange av disse brevene. En av gangene han satt i fengsel, skrev han Filipperbrevet til menigheten han hadde grunnlagt i Filippi nord i Hellas. I det skrev han om å holde ut i troen, glede seg i Herren og se framover mot målet i himmelen. Her er mye både for hjerte og tanke også for nåtidens lesere.