Gå til innhold

46 De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus.

Apostlenes gjerninger og brev i Det nye testamentet

Kanskje neste skritt blir å lese hvordan de første kristne menighetene ble til og vokste de første årene etter at Jesus var fart opp til himmelen. Apostlenes gjerninger har samme forfatter som Lukas-evangeliet. Skriftet gir både oversikt over en del av kirkehistorien fram til 60-tallet e.Kr. og et tidsbilde fra denne epoken. Hovedinnholdet er den tidligste kristne misjonstiden, med særlig vekt på apostelen Paulus’ virksomhet.

Det er mange brev i NT. De fleste er brev til enkeltmenigheter i Hellas og Lilleasia (nåværende Tyrkia). Brevene gir veiledning og hjelp, trøst og formaning til de kristne som levde midt i hedenske omgivelser. Paulus står som forfatter av mange av disse brevene. En av gangene han satt i fengsel, skrev han Filipperbrevet til menigheten han hadde grunnlagt i Filippi nord i Hellas. I det skrev han om å holde ut i troen, glede seg i Herren og se framover mot målet i himmelen. Her er mye både for hjerte og tanke også for nåtidens lesere.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO