Gå til innhold

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Skrifter i Det gamle testamentet

Men hva med Det gamle testamentet? Det var de hellige skrifter som Jesus og hans disipler var kjent med. Her er et mangfold av bøker i forskjellige sjangre.

Salmenes bok har gjennom nesten 3000 år lånt ord til mennesker i deres møte med Gud – i glede og sorg, i hverdag og fest. Det er en bruksbok og en bønnebok. Kanskje finner du salmer som du vil komme tilbake til gang på gang. Det går for eksempel an å begynne med Salme 1-25 og 100-118. Her kan vi se hvor forskjellige salmene er, og hvordan de er skrevet ut fra ulike livssituasjoner.

Salomos ordspråk vil gi gode råd for livsveien, - og noen ganger en god latter over treffsikkerhet og bildebruk! Les for eksempel Ordsp 1,1-6; kapitlene 3, 6, 16 og 30,7-9.

Den store sammenhengen får vi et inntrykk av om vi leser fra fortellingene om skapelsen i Første Mosebok (1 Mos 1 og 2) og videre utover i bøkene som forteller om jødefolkets historie med Gud og om røttene til vår Gudstro. 1 Mos forteller om jødenes stamfedre, og 2 Mos 1-20 om begynnelsen på utferden fra Egypt. Fortsettelsen får vi et glimt av i Josva 1 og 24 og Dommerne 2. Fra 1. Kongebok begynner historien om kongedømmet i det lovede landet.

Gud kalte profeter til å rettlede folket fram gjennom hundreårene før Kristus. Deres budskap kan vi lese i rekken av profetbøker, og bakerst i Bibelen finnes en tidstabell som kan hjelpe oss å sette skriftene inn i en historisk sammenheng. Profetskriftene er ganske forskjellige. Prøv for eksempel å lese Amos og se hvor aktuelt hans budskap er også i vår tid! Og les Jesaja kap 40- 61 og se ord som peker fram mot Jesu komme.