Gå til innhold

6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.

Steinar Tosterud

Steinar Tosterud har arbeidet som forkynner, ungdomsarbeider, menighetssekretær og kateket. Fra sommeren 2003 har han vært freelance forkynner, forteller og underholder.

Steinar TosterudProgrammene består av fortelling og enmanns-dramatisering av bibeltekster og er tilpasset menigheter, ungdomsgudstjenester, foreninger for barn, unge og voksne - eller bibelsamlinger av forskjellig slag.  

Programmer

"Esra-Nehemja": Israels historie fra bortførelsen fra Jerusalem til Babylon, til hjemkomsten til Jerusalem.

"Esters bok" - gjenfortalt.

"Elia på Karmel og i ørkenen"

"Fra Rut til Jesus" - fortellinger fra Ruts bok, via Samuel og David til gjeterne på Betlehemsmarkene.

"Paulus' liv" - Om Saulus' liv. Møtet med Stefanus. Saulus' omvendelse i Damaskus. Møtet med apostlene og kallet til misjonær.

"Johannes Markus" - en fabulerende fortelling, knyttet til enkle bibelvers i Det nye testamente.

"Glimt fra Jesus liv" - Kortfattet gjenfortelling av deler av Jesu liv, fra Galilea til Jerusalem.

Tidsramme: 25-45 min
Honorar etter avtale

Henvendelse: Steinar Tosterud, tlf. 63 86 31 47, mobil 952 44 548.