Gå til innhold

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»

Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller?
Kurset egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom.

Kommende kurs

  • Nye kurs publiseres her

Generell informasjon

Bilbelfortelling
Kurset fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Du lærer metoder for å huske, innlevelse i tekstene og praktisk formidlerkunst. Kurset er beregnet på alle som formidler til barn eller ungdom.

Antall deltakere
10-20 personer er et fint antall deltakere for bibelfortellerkurset.

Kostnad: Innføringskurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Vi kan skreddersy bibelfortellerkurset og vårt tekstleserkurs så de kan holdes over to kvelder i samme menighet. Da koster kursene kr. 7000,- til sammen.

Grunnkurs i bibelfortelling på 5 timer koster kr. 7000,-. Overnatting for kursleder kommer i tillegg. Kursholders reise dekkes av Bibelselskapet.

«Det var veldig nyttig for meg, som er vant til å holde meg fast i skriftlige manus. Nå kan jeg våge å bruke muntlige manus.» 

Prest

Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75


Bibelfortellerkurs med kursholder Anne Kristin Aasmundtveit

1    2    3    4   

1    2    3    4   

Bibelfortellerboka

Helga Samset

Helga Samset har mange års erfaring...
Les mer 249,-

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer
Bibelfortellerkurset er i utgangspunktet et kveldskurs der menigheten eller flere grupper samarbeider om arrangementet. Bibelselskapet tilbyr kursholdere.