Gå til innhold

1 For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!

Bibelreisen

er et 4-timers kurs (2 x 2) som egner seg for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien.

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem.

Innenfor Den norske kirke passer kurset godt for grupper som dåpsforeldre, konfirmantforeldre, de som har barn i kirkens barnearbeid, trosopplærere, unge voksne, bibelgruppemedlemmer. Innenfor frikirkesamfunnene er kurset velegnet som opplæring av nye troende, av de som ikke vet helt i forhold til troen, trofaste menighetsmedlemmer, ungdom, alle som trenger å få åpnet Bibelen og få en fornyet bibelglede.

Kurset på 4 timer (2 + 2) fører deg langs den lange linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: Stikkord + Bevegelse = Oversikt. Bibelfortellingene blir formidlet på en måte som angår livet. Du inviteres til å lære med kropp og sjel!

Kurshefter må bestilles fra Bibelselskapet på www.bibel.no/bibelreisen. De koster kr 39,- per stk. Kursholdere er under opplæring, hør med rådgiver Anne Kristin Aasmundtveit 47 97 64 75, aka@bibel.no om noen er tilgjengelige i ditt distrikt.