Gå til innhold

21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

K-stud – din støttespiller

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor, band og andre sang- og musikkgrupper.

K-stud logoK-studs visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør de ved å fordele statsstøtte, tilby godkjente studieplaner for fri bruk, gi pedagogisk veiledning og å arrangere kurs for lokale ressurspersoner. Alle menigheter og organisasjoner som er tilsluttet K-studs nesten 70 medlemmer og samarbeidspartnere kan søke om tilskudd til alle typer organisert opplæring.

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund med kristne trossamfunn, organisasjoner og institusjoner som medlemmer.

Les mer på www.k-stud.no og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd. Husk å søke om godkjennelse på forhånd hvis dere bruker egne studieplaner - eller annet materiell som ikke er godkjent tidligere.

Den gode jord

Olav Skjevesland

En gullgruve for alle som vil utfor...
Les mer 378,-

En åpnet dør

Olav Skjevesland

Søndagens evangelietekste... 3.rekk...
Les mer 338,-

Det levende vannet 3.rekke advent -pinse

Olav Skjevesland

Søndagens evangelietekste... 3. rek...
Les mer 338,-

Ord til vekst

Olav Skjevesland

Søndagens evangelietekste... 2. rek...
Les mer 338,-

Ord til tro

Olav Skjevesland

Søndagens evangelietekste... 2.rekk...
Les mer 338,-