Gå til innhold

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.

Tekstleserkurs

Vil du bli en bedre tekstleser?

Kurset er på 3 timer og tilpasset tekstlesere og prester.

På dette kurset jobber man med å komme inn i tekstene og med å uttrykke dem godt, ikke som skuespillere, men som naturlig gode formidlere i en kirkelig sammenheng. Siden tekstlesning er en del av forkynnelsen, er det viktig at budskapet når lytterne! Dette kurset er derfor velegnet for tekstlesere og prester, men kan også være til inspirasjon for vanlige bibelgruppemedlemmer. Kurset presenterer en god metode for å gå inn i en tekst, og det gis individuell veiledning så langt det er mulig.

Foredrag FadervårAntall deltakere
10-12 personer er et fint antall deltakere for dette kurset.

Kostnad
Kurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Vi kan skreddesy tekstleserkurset og vårt bibelfortellerkurs, så de kan holdes over to kvelder i samme menighet. Da koster kursene kr. 7000,- til sammen.

Overnatting for kursleder kommer i tillegg. Kursholders reise dekkes av Bibelselskapet.


Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75

Håndbok for tekstlesere

Helga Samset

Å lese høyt er ikke bare å lese. Gå...
Les mer 249,-

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer