Gå til innhold

46 Da sa Maria:

Kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn i 5. trinn

Om lag 400 kateketer, menighetspedagoger, prester o.a. har gått Bibelselskapets kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder.

Kursholderkurs - Vandring gjennom Bibelen for barn
Kursholderkurs - Vandring gjennom Bibelen for barn

Vandring gjennom Bibelen for barn er et kurstilbud fra Bibelselskapet. Det er rettet mot undervisning i 5.–6. trinn, tilpasset KRLE-faget og forbeholdt skolen. Deltakerne lærer hovedlinjene i Det gamle og Det nye testamentet på en morsom og aktiv måte. En unik læreopplevelse!


Bibelselskapet utdanner kursholdere i Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB). Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 5. trinnene i grunnskolen.

Kurs for nye kursholdere

Vandring gjennom Bibelen for Barn

Kurs 7. - 9. mars 2018, Oslo