Gå til innhold

44 Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord.

Kursholderkurs i Molde

Bibelselskapet inviterer til kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Molde domkirke. 12.–14.6. 2017.

Molde domkirke (Foto: Wikimedia/Christian M. Berg)
Molde domkirke (Foto: Wikimedia/Christian M. Berg)

Vandring gjennom Bibelen for barn er et vel utprøvd undervisningsopplegg tilpasset KRLE-faget, tilrettelagt for mellomtrinnet i grunnskolen og forbeholdt skolen.

Kurset er utarbeidet av Det Norske Bibelselskap og gir elevene en allsidig læreopplevelse. Målet med undervisningsopplegget er at elevene på en fortellende og delvis dramatiserende måte får møte sentrale fortellinger i Bibelen. Her får de både oppdage hovedlinjene i Bibelen og bli kjent med noen av hovedpersonene.

Gjennom fire skoletimer (= to dobbelttimer) får elevene en unik oversikt over sammenhengen i fortellingene i Bibelen - grunnboka i vår kultur.

Kursavgift:

  • Pris for tre kursdager, kursmateriell og tre lunsjer: kr. 3200,- (deltakerne ordner overnatting selv)
  • Påmeldingsfrist 3 uker før kurset. Bindende påmelding etter dette.

Tid og sted: 12.- 14. juni i Molde domkirkes lokaler

Kursholdere: Anne-Kristin Aasmundtveit (Bibelselskapet) og Rune Øystese (NLA høgskolen, Bergen)

Påmelding til: